You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

GLO

Quantum Corporation Ltd

Τιμή και Αξία

20032002200120001999
Τιμή προς κέρδος
N/A
N/A
N/A
2.95
39.14
Τιμή προς Εισοδήματα
0.51
0.46
0.40
0.41
3.25
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
N/A
9.40
N/A
1.97
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.51
0.42
0.40
0.32
1.03

Μερισματική Πολιτική

20032002200120001999
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
8.45
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
3,664.26
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
0.25
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
4.01
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

20032002200120001999
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-22.92
-4.51
-12.79
8.06
2.64
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
N/A
66.23
-194.59
1,227.32
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A
-350.72
140.79
-280.43
N/A

Κερδοφορία

20032002200120001999
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
8.31
19.51
8.30
33.19
46.09
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
-21.87
-3.81
-11.27
15.11
21.61
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-44.75
-10.83
-32.08
33.91
2.55

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

20032002200120001999
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-22.92
-4.51
-12.79
10.74
2.64
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
-21.90
-3.44
-11.27
11.78
6.85
Asset Turnover
1.00
0.90
1.00
0.78
0.32

Ικανότητα

20032002200120001999
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 1,473,522.51
€ 390,876.64
€ 630,274.40
€ 757,297.43
€ 126,730.22
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αριθμός προσωπικού
23
96
69
45
12

Χρηματοοικονομική Δύναμη

20032002200120001999
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
13.79
26.74
7.10
6.77
2.00
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
13.79
26.74
7.10
6.77
2.00
Δείκτης κάλυψης τόκων
-38.48
-6.06
-8.57
21.25
10.17
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
20.66
24.71
25.89
81.34
31.65
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
14.11
13.78
24.26
11.91
354.68
Κύκλος εργασιών (μέρες)
6.550
10.930
1.630
69.430
-323.030
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
N/A
N/A
€ 3,015,327
€ 5,787,692
€ 641,306

Δείκτες ανά μετοχή

20032002200120001999
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-19,404.15
-4,697.31
-13,907.76
14,703.87
1,107.79
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-194.04
-46.97
-139.08
117.34
3.16
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
-36,346.48
-11,569.55
4,614.52
-14,174.39
21,975.65
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
84,606.37
104,030.24
108,735.66
136,966.26
42,040.44
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
84,660.72
104,064.87
108,762.18
136,966.26
42,040.44
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
39,997
39,997
39,997
31,920
11,411
Σύνολικός αριθμός μετοχών
3,999,759
3,999,759
3,999,759
3,999,759
3,999,759