You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

KYK

Kyknos Portfolio Investments Ltd

Τιμή και Αξία

2000
Τιμή προς κέρδος
N/A
Τιμή προς Εισοδήματα
N/A
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.49

Μερισματική Πολιτική

2000
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

2000
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-15.17
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A

Κερδοφορία

2000
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
N/A
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
N/A
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-30.77

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

2000
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-15.17
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
-14.23
Asset Turnover
-0.12

Ικανότητα

2000
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
N/A
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
Αριθμός προσωπικού
N/A

Χρηματοοικονομική Δύναμη

2000
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
166.57
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
166.57
Δείκτης κάλυψης τόκων
N/A
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

2000
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-29.85
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-22.36
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
-4.58
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
196.72
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
196.72
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
74,916,255
Σύνολικός αριθμός μετοχών
100,000,000