You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

LIB

Liberty Life Insurance Plc Co Ltd (CR)

Τιμή και Αξία

200720062005200420032002200120001999199819971996
Τιμή προς κέρδος
3.89
4.49
8.44
10.68
N/A
N/A
N/A
0.90
0.43
15.17
N/A
N/A
Τιμή προς Εισοδήματα
0.47
0.55
0.53
0.51
0.40
0.34
0.28
0.18
0.11
0.27
0.34
0.43
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
54.68
6.64
N/A
N/A
N/A
N/A
0.30
0.16
1.69
1.84
4.19
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.20
0.44
1.10
1.26
1.06
0.98
0.29
0.04
0.28
0.48
0.83
0.73

Μερισματική Πολιτική

200720062005200420032002200120001999199819971996
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
30.19
32.31
N/A
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4.83
5.17
N/A
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.27
0.14
N/A
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.66
7.13
N/A
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

200720062005200420032002200120001999199819971996
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
5.23
9.76
13.00
11.82
-179.99
-340.99
-27.75
5.86
56.25
3.19
-3.49
-10.54
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
-56.74
87.37
26.67
105.53
51.11
-260.66
-186.94
-51.98
3,408.57
256.72
71.00
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-6.58
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
-891.08
-87.17
4,088.43
97.34
43.07
77.62
-175.17
-40.32
1,359.98
8.49
128.12
N/A

Κερδοφορία

200720062005200420032002200120001999199819971996
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
18.78
17.56
11.14
9.71
-62.48
-113.39
-24.64
21.57
27.37
3.13
-0.12
-4.87
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
25.68
22.25
11.85
9.36
-169.50
-346.69
-96.12
110.55
230.23
6.59
-4.21
-14.43

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

200720062005200420032002200120001999199819971996
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
5.23
9.76
13.00
11.82
-179.99
-340.99
-27.75
8.07
65.43
3.19
-3.49
-10.54
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
2.56
3.01
3.71
3.68
-22.38
-46.49
-8.39
4.89
12.41
1.98
-0.11
-4.59
Asset Turnover
0.14
0.17
0.33
0.38
0.36
0.41
0.34
0.23
0.45
0.63
0.88
0.94

Ικανότητα

200720062005200420032002200120001999199819971996
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 144,536.44
€ 154,378.55
€ 168,445.24
€ 167,893.40
€ 172,012.48
€ 152,437.24
€ 125,473.24
€ 214,901.12
€ 345,647.54
N/A
N/A
N/A
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 25,869.50
€ 18,996.57
€ 19,923.80
€ 17,706.65
€ 20,319.85
€ 16,633.90
€ 17,132.07
€ 14,755.96
€ 14,614.40
N/A
N/A
N/A
Αριθμός προσωπικού
62
60
54
56
55
68
85
55
48
N/A
N/A
N/A

Χρηματοοικονομική Δύναμη

200720062005200420032002200120001999199819971996
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
11.14
9.38
3.92
4.08
4.92
3.88
5.27
6.08
12.73
11.42
8.36
8.03
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
11.14
9.38
3.92
4.08
4.92
3.88
5.27
6.08
12.73
11.42
8.36
8.03
Δείκτης κάλυψης τόκων
3.67
4.34
3.27
2.85
-17.43
-43.40
-37.82
352.47
2,424.31
234.80
-2.01
-39.23
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
1.54
3.35
15.09
19.99
19.88
13.03
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
1.52
3.24
13.11
16.66
16.58
11.52
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
€ 320,812
€ 388,751
€ 662,685
€ 763,498
€ 703,864
€ 465,859
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
€ 3,358,447
€ 3,152,664
€ 5,021,588
€ 4,366,891
€ 4,106,139
€ 4,068,959
€ 1,958,316
N/A
€ 702,733
€ 106,627
€ 122,384
€ 11,731

Δείκτες ανά μετοχή

200720062005200420032002200120001999199819971996
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
1.54
3.56
1.90
1.50
-27.12
-55.47
-15.38
17.69
36.84
1.05
-0.67
-2.31
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
1.20
1.25
0.63
0.50
-7.02
-13.43
-3.13
2.61
4.71
0.10
-0.06
-0.22
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
-1.04
0.29
2.41
-0.06
-2.91
-5.46
-29.03
53.16
102.87
9.45
8.71
3.82
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
29.43
36.50
14.58
12.68
15.07
16.27
55.42
400.21
56.30
33.05
19.30
21.90
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
29.43
36.50
14.58
12.68
15.07
16.27
55.42
219.25
56.30
33.05
19.30
21.90
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
70,551,616
31,791,669
30,118,421
30,118,421
23,501,087
21,986,531
18,471,988
13,417,931
11,618,965
8,660,081
8,660,081
8,660,081
Σύνολικός αριθμός μετοχών
90,803,707
90,803,707
90,803,707
90,803,707
90,803,707
90,803,707
90,803,707
90,803,707
90,803,707
90,803,707
90,803,707
90,803,707