You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

MIT

MITSIDES LTD (CR)

Τιμή και Αξία

2009200820072006200520042003
Τιμή προς κέρδος
3.79
7.25
6.86
7.55
2.04
5.80
12.77
Τιμή προς Εισοδήματα
0.21
0.19
0.24
0.34
0.36
0.36
0.40
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
2.01
1.80
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.22
0.33
0.32
0.43
N/A
N/A
N/A

Μερισματική Πολιτική

2009200820072006200520042003
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
4.93
4.61
4.76
2.43
2.46
2.46
2.95
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
3.50
3.50
3.62
2.67
2.71
2.71
3.25
Λόγ. διανομής μερίσματος
0.19
0.33
0.33
0.18
0.05
0.14
0.38
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
5.35
3.00
3.06
5.45
19.91
7.01
2.65

Ρυθμός Ανάπτυξης

2009200820072006200520042003
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
4.71
3.04
3.09
4.62
N/A
N/A
N/A
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
N/A
N/A
-24.02
-72.96
184.03
120.07
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
35.58
-1.48
N/A
-16.62
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A
N/A
-4.80
N/A
N/A
N/A
N/A

Κερδοφορία

2009200820072006200520042003
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
30.97
23.88
26.49
29.26
31.69
30.34
31.83
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
9.62
6.05
6.78
7.50
N/A
N/A
N/A
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
26.36
13.80
14.57
13.25
48.99
17.24
7.83

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

2009200820072006200520042003
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
5.79
4.57
4.59
5.66
N/A
N/A
N/A
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
8.83
8.61
7.21
7.11
N/A
N/A
N/A
Asset Turnover
0.92
1.42
1.06
0.95
N/A
N/A
N/A

Ικανότητα

2009200820072006200520042003
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αριθμός προσωπικού
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Χρηματοοικονομική Δύναμη

2009200820072006200520042003
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
1.44
1.32
1.31
1.40
N/A
N/A
N/A
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
1.10
0.99
0.82
0.87
N/A
N/A
N/A
Δείκτης κάλυψης τόκων
3.98
2.50
2.51
3.02
N/A
N/A
N/A
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
74.79
64.01
139.69
128.57
N/A
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
118.13
115.90
125.25
116.03
N/A
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
83.53
91.89
124.88
104.13
N/A
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
109.390
88.020
140.060
140.470
N/A
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
8.24
15.89
19.30
25.89
N/A
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
7.61
13.71
16.18
20.57
N/A
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
2,185,506
2,990,593
3,604,623
4,259,974
N/A
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
8,815,740
9,267,380
10,922,754
9,545,597
N/A
N/A
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

2009200820072006200520042003
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
18.72
10.49
11.07
14.57
53.88
18.97
8.62
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
N/A
N/A
10.46
11.36
42.00
14.78
6.72
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
35.41
42.18
-9.11
-10.53
N/A
N/A
N/A
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
323.44
229.48
241.04
257.41
N/A
N/A
N/A
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
323.44
229.48
241.04
257.41
N/A
N/A
N/A
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
8,200,000
8,200,000
7,747,924
6,391,696
6,391,696
6,391,696
6,391,696
Σύνολικός αριθμός μετοχών
N/A
N/A
8,200,000
8,200,000
8,200,000
8,200,000
8,200,000