You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

OPT

O.C. Options Choice Plc (CR)

Τιμή και Αξία

200720062005200420032002200120001999
Τιμή προς κέρδος
1.68
8.96
9.36
10.50
N/A
18.51
13.10
97.25
3.08
Τιμή προς Εισοδήματα
0.06
0.63
0.53
0.55
0.59
0.52
0.55
0.56
0.85
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
0.95
16.37
N/A
2.31
7.08
47.49
4.37
3.09
244.60
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.11
0.97
0.88
1.00
1.17
0.84
0.83
0.79
0.85

Μερισματική Πολιτική

200720062005200420032002200120001999
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
58.00
6.59
5.95
N/A
N/A
9.34
5.91
6.18
7.32
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
2.90
2.90
2.62
N/A
N/A
4.11
2.60
2.72
3.22
Λόγ. διανομής μερίσματος
0.97
0.59
0.56
N/A
N/A
1.73
0.77
6.01
0.23
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
1.03
1.69
1.80
N/A
N/A
0.58
1.29
0.17
4.43

Ρυθμός Ανάπτυξης

200720062005200420032002200120001999
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
0.17
4.57
4.87
10.96
-31.87
-3.63
1.57
-4.48
22.61
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
-39.31
4.47
12.17
137.95
-563.87
-29.17
646.67
-96.85
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
10.69
N/A
N/A
N/A
58.08
-4.41
-15.53
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
96.24
210.46
-112.79
206.19
574.36
-90.80
-27.10
8,348.61
N/A

Κερδοφορία

200720062005200420032002200120001999
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
25.87
32.06
30.20
29.89
26.80
23.51
25.25
24.46
30.38
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
8.16
10.63
9.88
12.65
-11.29
5.25
7.44
3.99
33.16
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
59.61
11.16
10.68
9.52
-25.10
5.40
7.63
1.03
32.48

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

200720062005200420032002200120001999
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
6.76
11.20
10.98
10.96
-31.87
4.97
6.98
0.89
29.19
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
9.45
11.20
11.94
18.22
-17.30
7.42
10.54
5.36
30.96
Asset Turnover
1.16
1.05
1.21
1.44
1.53
1.41
1.42
1.34
0.93

Ικανότητα

200720062005200420032002200120001999
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 128,254.28
€ 112,833.90
€ 143,137.82
€ 162,299.26
€ 149,092.12
€ 169,784.45
€ 171,791.60
€ 150,769.73
€ 103,380.34
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 32,708.46
€ 28,542.06
€ 30,939.19
€ 25,692.49
€ 28,047.63
€ 26,623.97
€ 24,989.64
€ 20,313.30
€ 15,064.50
Αριθμός προσωπικού
288
289
269
230
230
229
216
234
211

Χρηματοοικονομική Δύναμη

200720062005200420032002200120001999
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
1.10
1.22
1.33
1.27
1.14
1.34
1.27
1.17
2.22
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
1.05
1.13
1.24
1.19
1.04
1.24
1.20
1.10
2.12
Δείκτης κάλυψης τόκων
2.84
4.74
4.51
6.70
-5.11
2.87
5.13
1.81
17.92
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
15.26
22.26
21.15
17.44
17.69
15.97
14.87
17.03
21.88
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
113.23
112.19
85.88
63.00
70.12
80.52
82.76
117.38
135.57
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
70.53
86.25
81.15
54.26
55.71
46.40
74.44
67.78
61.66
Κύκλος εργασιών (μέρες)
57.960
48.200
25.880
26.180
32.100
50.090
23.190
66.630
95.790
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
46.62
46.56
42.95
29.51
29.12
14.18
6.55
4.98
6.28
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
31.80
31.77
30.05
22.79
22.55
12.42
6.14
4.75
5.90
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
€ 9,533,740
€ 9,465,332
€ 8,474,931
€ 5,230,416
€ 4,676,956
€ 3,124,484
€ 1,452,735
€ 1,127,659
€ 1,287,555
Σύνολο Δανείων (€)
€ 14,371,740
€ 12,154,000
€ 12,265,479
€ 7,182,042
€ 8,326,950
€ 6,751,774
€ 4,973,410
€ 5,596,513
€ 4,308,456

Δείκτες ανά μετοχή

200720062005200420032002200120001999
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
2.98
4.91
4.70
4.19
-11.04
2.38
3.36
0.45
14.29
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
2.98
4.91
4.67
4.21
-11.09
2.37
3.35
0.44
12.98
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
5.28
2.69
-2.45
19.03
6.21
0.93
10.07
14.24
0.18
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
46.43
45.50
50.00
43.94
37.52
52.39
52.96
55.45
51.79
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
44.12
43.86
42.80
38.24
34.66
47.79
48.13
50.58
48.95
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
46,352,452
46,352,452
46,102,452
46,352,452
46,352,452
46,102,452
46,102,452
44,729,698
41,917,476
Σύνολικός αριθμός μετοχών
46,352,452
46,352,452
46,354,754
46,102,452
46,161,237
46,161,237
46,161,237
46,161,237
46,161,237