You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

PGE

Pierides Holdings Plc

Τιμή και Αξία

20072006200520042003200220012000199919981997
Τιμή προς κέρδος
6.26
11.69
11.11
6.08
11.13
N/A
22.93
7.51
6.64
8.13
18.03
Τιμή προς Εισοδήματα
0.25
0.40
0.49
0.44
0.54
0.47
0.39
0.59
0.77
0.80
0.83
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
2.15
N/A
N/A
N/A
N/A
3.19
N/A
10.42
N/A
41.23
7.57
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.30
0.47
0.52
0.53
0.59
0.62
0.54
0.49
1.15
2.08
2.80

Μερισματική Πολιτική

20072006200520042003200220012000199919981997
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
26.31
N/A
N/A
8.65
3.90
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
3.42
N/A
N/A
1.73
0.78
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
1.65
N/A
N/A
0.53
0.43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
0.61
N/A
N/A
1.90
2.31
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

20072006200520042003200220012000199919981997
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-3.11
4.00
4.73
4.22
3.03
-15.78
2.39
6.51
17.36
25.57
15.55
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
21.64
-5.00
-45.29
82.78
135.93
-675.86
-67.29
-11.63
22.36
121.62
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
121.79
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
-100.00
884.47
-147.96
137.61
-1,411.83
-81.64
N/A

Κερδοφορία

20072006200520042003200220012000199919981997
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
34.39
35.14
37.87
35.01
32.42
19.87
20.19
19.94
33.85
26.44
21.51
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
6.95
11.14
9.80
11.71
10.01
-8.11
6.04
14.47
23.15
19.89
13.30
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
15.96
8.55
9.00
16.45
8.98
-25.07
4.36
13.32
15.06
12.31
5.55

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

20072006200520042003200220012000199919981997
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
4.81
4.00
4.73
8.93
5.35
-15.78
2.39
6.51
17.36
25.57
15.55
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
6.61
19.25
8.81
12.11
9.39
-9.15
7.37
10.64
25.49
43.98
34.69
Asset Turnover
0.95
1.73
0.90
1.03
0.94
1.13
1.22
0.74
1.10
2.21
2.61

Ικανότητα

20072006200520042003200220012000199919981997
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 104,806.26
€ 147,223.51
€ 120,449.52
€ 131,476.45
€ 118,862.44
€ 130,355.94
€ 135,247.20
€ 77,214.77
€ 114,468.41
€ 160,096.49
€ 167,954.18
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 16,354.98
€ 19,708.33
€ 16,132.35
€ 15,809.79
€ 12,980.23
€ 14,565.90
€ 11,861.31
€ 6,783.63
€ 7,981.10
€ 9,087.52
€ 8,833.34
Αριθμός προσωπικού
109
75
75
77
69
72
84
84
35
24
22

Χρηματοοικονομική Δύναμη

20072006200520042003200220012000199919981997
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
3.64
2.68
2.02
1.89
2.01
2.02
1.96
2.28
1.49
1.12
1.06
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
1.45
1.22
0.83
0.68
0.67
0.68
0.71
0.88
0.75
0.47
0.43
Δείκτης κάλυψης τόκων
3.12
2.49
2.44
3.34
2.31
-2.26
1.74
4.59
3.76
3.81
2.24
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
315.85
333.00
375.20
365.60
391.69
275.27
253.25
363.86
447.65
338.71
264.36
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
126.31
113.51
140.34
102.38
111.64
104.43
102.49
120.54
103.00
61.64
59.34
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
0.04
33.10
54.67
38.81
65.46
34.61
49.90
43.06
88.39
131.57
83.35
Κύκλος εργασιών (μέρες)
442.120
413.410
460.870
429.170
437.870
345.090
305.840
441.340
462.260
268.780
240.350
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
25.90
21.54
18.05
17.44
14.89
15.38
11.39
9.63
28.18
4.33
10.83
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
20.57
17.72
15.29
14.85
12.96
13.33
10.22
8.78
21.98
4.15
9.77
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
€ 2,469,913
€ 2,036,462
€ 1,519,755
€ 1,419,861
€ 1,104,541
€ 1,080,169
€ 917,533
€ 756,141
€ 752,639
€ 64,209
€ 118,968
Σύνολο Δανείων (€)
€ 4,143,162
€ 4,915,841
€ 4,717,339
€ 5,119,487
€ 3,960,968
€ 4,049,844
€ 4,369,633
€ 2,537,633
€ 3,987,842
€ 2,667,372
€ 2,574,228

Δείκτες ανά μετοχή

20072006200520042003200220012000199919981997
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
2.08
1.71
1.80
3.29
1.80
-5.01
0.87
2.66
3.01
2.46
1.11
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
2.08
1.71
1.80
3.29
1.80
-5.01
0.87
2.31
2.10
1.72
0.77
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
6.04
N/A
N/A
N/A
N/A
6.27
-0.80
1.92
-6.36
0.49
2.64
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
43.15
42.78
38.10
37.39
34.13
32.33
37.08
40.91
17.34
9.63
7.14
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
43.15
42.78
38.10
36.85
33.57
31.77
36.52
40.91
17.34
9.63
7.14
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,063,288
19,197,260
15,400,000
15,400,000
15,400,000
Σύνολικός αριθμός μετοχών
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,100,000
22,100,000