You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

ROY

ROYAL HIGHGATE PUBLIC CO (CR)

Τιμή και Αξία

200720062005200420032002200120001999199819971996
Τιμή προς κέρδος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13.88
N/A
2.57
6.03
62.51
N/A
1,165.47
Τιμή προς Εισοδήματα
0.23
0.42
0.47
0.37
0.26
0.25
0.22
0.18
0.41
1.15
16.61
N/A
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
5.66
16.85
N/A
N/A
41.67
3.34
2.12
1,790.13
4.67
N/A
N/A
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.36
0.59
0.53
0.42
0.38
0.37
0.29
0.27
1.69
6.82
7.65
N/A

Μερισματική Πολιτική

200720062005200420032002200120001999199819971996
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

200720062005200420032002200120001999199819971996
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-2.28
-9.98
-26.09
-10.95
-2.30
2.66
-20.81
10.55
28.11
10.91
-11.22
N/A
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
77.51
65.72
-88.17
-329.51
-184.72
110.11
-283.51
133.73
937.50
206.67
-1,600.00
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
78.59
N/A
100.00
-726.86
-91.99
-17.69
122,421.18
-99.65
827.05
-50.19
N/A
N/A

Κερδοφορία

200720062005200420032002200120001999199819971996
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
30.58
27.70
28.69
30.01
28.29
34.42
34.80
29.58
32.55
20.03
19.11
N/A
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
0.18
-6.56
-21.47
-9.06
-1.00
3.13
-13.24
11.64
11.91
4.46
-14.24
N/A
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-6.28
-16.90
-49.31
-26.15
-6.09
7.21
-71.19
38.84
16.59
1.60
-1.47
0.09

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

200720062005200420032002200120001999199819971996
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-2.28
-9.98
-26.09
-10.95
-2.30
2.66
-20.81
10.55
28.11
10.91
-11.22
N/A
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
0.26
-7.92
-20.79
-10.32
-1.48
4.57
-17.49
17.19
38.45
23.77
-5.92
N/A
Asset Turnover
1.47
1.21
0.97
1.14
1.47
1.46
1.32
1.48
3.23
5.33
0.42
N/A

Ικανότητα

200720062005200420032002200120001999199819971996
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 947,478.89
€ 779,531.00
€ 415,427.39
€ 345,318.47
€ 495,522.06
€ 435,249.18
€ 383,481.13
€ 384,607.11
€ 138,051.71
€ 94,929.22
€ 9,869.69
N/A
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 24,679.00
€ 25,186.30
€ 19,974.04
€ 17,145.82
€ 16,859.20
€ 12,116.98
€ 14,029.16
€ 8,968.20
€ 5,141.52
€ 3,180.71
€ 1,271.46
€ 831.89
Αριθμός προσωπικού
9
10
17
26
26
30
30
25
23
12
8
3

Χρηματοοικονομική Δύναμη

200720062005200420032002200120001999199819971996
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
1.33
1.73
1.89
3.67
3.51
7.75
3.55
5.22
1.28
1.28
1.28
N/A
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτης κάλυψης τόκων
0.35
-25.38
-27.47
-32.00
-2.69
5.08
-14.02
7.38
6.47
2.26
-1.41
1.18
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
14.78
11.22
20.18
29.70
19.46
16.97
61.16
46.08
26.74
12.81
83.38
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
1.28
1.88
1.11
0.89
6.05
2.39
33.39
8.32
15.48
0.67
161.45
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.78
27.00
11.12
10.74
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.78
21.26
10.00
9.70
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
€ 50,538
€ 209,065
€ 21,389
€ 18,411
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
€ 2,590,817
€ 96,269
€ 264,469
€ 159,559
€ 218,106
€ 215,126
€ 385,967
€ 593,290
€ 751,982
€ 293,709
€ 198,404
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

200720062005200420032002200120001999199819971996
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-0.38
-1.69
-4.93
-2.62
-0.61
0.72
-7.12
3.88
1.66
0.16
-0.15
0.01
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-0.38
-1.69
-4.93
-2.62
-0.61
0.72
-5.49
2.06
0.66
0.06
-0.06
N/A
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
1.06
0.59
N/A
-1.50
0.24
2.99
4.72
0.01
2.14
-0.29
-0.20
N/A
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
16.55
16.93
18.90
23.89
26.50
27.11
34.20
36.81
5.90
1.47
1.31
N/A
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
16.55
16.93
18.90
23.89
26.50
27.11
34.20
36.81
5.90
1.47
1.31
N/A
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
25,460,274
17,541,096
13,118,500
13,118,500
13,118,500
13,118,500
Σύνολικός αριθμός μετοχών
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000