You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

TLA

TELIA AQUA MARINE PUBLIC (CR)

Τιμή και Αξία

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Τιμή προς κέρδος
N/A
10.48
15.13
10.73
11.07
14.69
13.76
4.52
5.14
7.74
10.11
26.48
284.37
Τιμή προς Εισοδήματα
1.52
2.18
1.76
1.46
1.78
1.66
1.38
1.23
1.78
2.34
2.25
2.89
4.31
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
7.44
9.68
4.03
4.97
N/A
26.15
22.45
N/A
7.07
20.33
8.54
N/A
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.42
0.54
0.55
0.53
0.54
0.60
0.58
0.46
1.17
3.57
13.38
N/A
N/A

Μερισματική Πολιτική

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
8.00
8.00
8.13
8.13
N/A
10.81
13.81
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
2.56
2.56
2.60
2.60
N/A
3.46
4.42
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
0.84
1.21
0.87
0.90
N/A
1.49
0.63
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
1.19
0.83
1.15
1.11
N/A
0.67
1.60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
N/A
0.84
-0.78
0.65
0.49
4.17
-2.13
3.97
22.82
46.07
132.32
N/A
N/A
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
-164.26
43.87
-28.86
3.11
32.57
-6.44
-67.09
13.83
50.61
30.28
161.98
1,000.00
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
-1.54
N/A
N/A
N/A
-21.72
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
-6.44
-58.37
23.25
629.03
-199.53
-14.30
122.25
-329.22
187.64
-57.98
N/A
N/A
N/A

Κερδοφορία

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
5.34
42.25
35.83
37.01
40.17
30.28
34.01
47.93
67.65
65.60
55.01
48.74
41.75
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
-13.67
23.95
15.31
18.24
20.58
11.38
11.24
34.89
48.53
43.37
31.69
20.66
14.07
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-8.50
9.54
6.61
9.32
9.03
6.81
7.27
22.11
19.45
12.92
9.89
3.78
0.35

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-3.65
5.27
3.68
5.08
4.95
4.17
4.35
10.58
22.82
46.07
132.32
N/A
N/A
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
-3.76
5.88
4.69
6.37
6.12
4.03
4.58
12.63
30.91
55.47
75.32
N/A
N/A
Asset Turnover
0.28
0.25
0.31
0.35
0.30
0.35
0.41
0.36
0.64
1.28
2.38
N/A
N/A

Ικανότητα

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 69,945.67
€ 60,568.53
€ 89,661.50
€ 112,496.55
€ 82,991.60
€ 78,107.30
€ 77,585.72
€ 84,165.23
€ 78,499.13
€ 86,866.75
€ 94,798.90
€ 70,480.61
€ 41,618.83
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 13,428.24
€ 10,163.13
€ 12,151.57
€ 11,757.02
€ 10,179.21
€ 11,075.67
€ 13,317.08
€ 14,629.17
€ 10,803.71
€ 14,585.62
€ 15,401.58
€ 12,245.81
€ 7,985.83
Αριθμός προσωπικού
49
55
46
44
49
56
68
55
32
22
21
22
25

Χρηματοοικονομική Δύναμη

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
7.53
11.96
13.92
13.71
5.65
5.00
6.51
4.58
2.06
1.09
0.94
N/A
N/A
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
5.09
7.72
9.54
9.24
3.76
3.63
5.02
3.62
1.38
0.54
0.61
N/A
N/A
Δείκτης κάλυψης τόκων
-25.69
25.23
15.20
10.92
7.79
4.14
6.79
24.95
16.33
8.80
5.70
2.62
1.15
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
397.11
767.58
497.49
429.28
591.59
332.21
250.53
343.45
779.10
566.66
197.87
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
140.06
166.06
148.65
202.57
278.23
207.63
170.06
179.02
187.18
159.85
140.73
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
107.92
107.75
54.78
40.69
52.14
35.91
29.01
43.26
455.32
285.28
221.38
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
429.250
825.890
591.360
591.160
817.680
503.930
391.580
479.210
510.960
441.230
117.220
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
N/A
N/A
3.07
0.15
0.65
1.16
0.44
1.09
11.70
150.10
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
N/A
N/A
2.98
0.15
0.65
1.14
0.44
1.08
10.48
60.02
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
N/A
N/A
€ 408,242
€ 19,492
€ 77,424
€ 140,345
€ 52,581
€ 41,623
€ 147,025
€ 502,730
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
€ 381,743
€ 222,612
€ 350,115
€ 830,265
€ 1,611,376
€ 1,662,500
€ 1,303,685
€ 1,863,103
€ 1,029,581
€ 1,170,935
€ 1,206,742
N/A
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-1.96
3.05
2.12
2.98
2.89
2.18
2.33
7.08
6.22
4.13
3.17
1.21
0.11
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-1.95
3.04
2.11
2.97
2.88
2.17
2.32
5.55
3.84
2.55
1.95
0.74
0.07
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
3.09
3.31
7.94
6.44
-1.22
1.22
1.43
-8.15
4.52
1.57
3.75
N/A
N/A
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
54.41
59.10
58.69
59.92
59.55
53.76
55.19
69.87
27.27
8.97
2.39
N/A
N/A
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
53.51
57.96
57.43
58.73
58.33
52.30
53.45
66.87
27.27
8.97
2.39
N/A
N/A
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
22,644,383
22,644,383
22,644,383
22,644,383
22,644,383
22,644,383
22,685,692
17,819,775
14,010,959
14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
Σύνολικός αριθμός μετοχών
22,727,000
22,727,000
22,727,000
22,727,000
22,727,000
22,727,000
22,727,000
22,727,000
22,727,000
22,727,000
22,727,000
22,727,000
22,727,000