You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

TOP

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC (CR)

Τιμή και Αξία

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Τιμή προς κέρδος
13.37
21.67
13.12
N/A
N/A
N/A
13.78
4.52
1.46
9.91
37.75
83.37
44.44
Τιμή προς Εισοδήματα
0.08
0.09
0.08
0.10
0.09
0.07
0.08
0.09
0.05
0.05
0.07
0.08
0.11
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
2.51
3.79
2.23
14.00
5.75
8.35
N/A
N/A
N/A
7.80
N/A
N/A
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.61
0.61
0.62
0.65
0.70
0.48
0.51
0.80
0.77
2.31
3.01
N/A
N/A

Μερισματική Πολιτική

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
2.69
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.64
N/A
17.88
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
0.70
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.66
N/A
4.47
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
0.36
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.36
N/A
0.26
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
2.79
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.74
N/A
3.83
N/A
N/A
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
2.93
2.84
4.74
-12.53
-34.32
-11.64
2.34
17.68
39.04
23.26
7.96
N/A
N/A
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
N/A
-39.79
139.79
60.56
-103.85
-429.83
-67.27
-67.74
580.16
281.82
120.00
-46.43
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A
-41.12
527.51
-58.93
56.45
116.96
-400.02
-33.80
-397.68
144.37
N/A
N/A
N/A

Κερδοφορία

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
8.23
8.09
8.19
8.86
5.74
6.33
8.24
8.83
9.34
6.88
6.83
7.70
10.13
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
0.89
0.88
1.38
-1.03
-4.56
-1.35
1.38
3.36
5.17
1.29
0.69
0.50
0.60
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
7.48
4.62
7.62
-19.20
-48.67
-23.88
7.25
22.10
68.57
10.09
2.65
1.20
2.25

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
4.57
2.84
4.74
-12.53
-34.32
-11.64
3.68
17.68
52.81
23.26
7.96
N/A
N/A
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
7.12
6.27
9.41
-6.33
-29.99
-8.41
8.25
28.60
73.03
49.36
25.84
N/A
N/A
Asset Turnover
7.98
7.10
6.83
6.17
6.58
6.24
6.00
8.52
14.13
38.39
37.22
N/A
N/A

Ικανότητα

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 491,385.94
€ 293,836.10
€ 525,829.28
€ 424,585.87
€ 416,269.64
€ 451,993.84
€ 421,452.54
€ 404,461.20
€ 495,272.03
€ 541,891.93
€ 460,506.54
€ 492,426.82
€ 353,135.04
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 15,840.64
€ 9,875.83
€ 15,769.57
€ 16,123.35
€ 16,528.52
€ 14,832.10
€ 12,972.09
€ 9,934.49
€ 11,567.72
€ 12,132.07
€ 10,170.87
€ 10,119.81
€ 9,217.89
Αριθμός προσωπικού
86
123
70
75
78
85
81
50
30
27
26
21
20

Χρηματοοικονομική Δύναμη

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
1.11
1.15
1.12
1.00
0.98
1.42
1.48
1.44
1.44
1.04
0.99
N/A
N/A
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
1.11
1.15
1.12
1.00
0.98
1.42
1.48
1.44
1.44
1.04
0.99
N/A
N/A
Δείκτης κάλυψης τόκων
3.30
2.04
2.46
-1.36
-8.14
-2.85
3.91
8.08
12.80
2.65
1.55
1.39
2.67
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
29.01
35.44
42.68
49.55
49.87
52.09
56.41
61.76
40.54
24.20
26.85
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
29.32
30.65
30.72
30.13
30.56
18.16
8.14
25.87
20.15
19.89
23.00
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
-0.310
4.790
11.960
19.420
19.310
33.930
48.270
35.890
20.390
4.310
3.850
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
N/A
8.00
9.31
12.65
4.31
1.26
0.17
1.75
11.28
22.39
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
N/A
7.41
8.52
11.23
4.13
1.24
0.17
1.72
10.14
18.29
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
N/A
€ 396,017
€ 439,629
€ 552,524
€ 252,486
€ 70,707
€ 4,011
€ 17,941
€ 38,638
€ 58,838
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
€ 394,832
€ 971,080
€ 2,124,606
€ 2,558,212
€ 2,650,132
€ 2,309,250
€ 2,021,913
€ 820,672
€ 485,802
€ 425,335
€ 466,048
N/A
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

2007200620052004200320022001200019991998199719961995
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
1.95
1.15
1.91
-4.80
-12.17
-5.97
1.81
5.53
17.14
2.52
0.66
0.30
0.56
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
1.95
1.15
1.91
-4.80
-12.17
-5.54
1.68
3.39
4.40
0.65
0.17
0.08
0.14
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
10.35
6.60
11.20
1.79
4.35
2.99
-17.71
-5.34
-9.55
3.21
-7.23
N/A
N/A
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
42.58
40.86
40.18
38.32
35.58
51.63
49.25
31.24
32.46
10.84
8.32
N/A
N/A
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
42.58
40.67
40.18
38.32
35.45
51.30
49.27
31.24
32.46
10.84
8.32
N/A
N/A
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
12,236,394
12,316,711
12,316,711
12,316,711
12,316,711
11,429,037
11,398,141
7,555,107
3,160,000
3,160,000
3,160,000
3,160,000
3,160,000
Σύνολικός αριθμός μετοχών
12,236,394
12,316,711
12,316,711
12,316,711
12,316,711
12,316,711
12,316,711
12,316,711
12,316,711
12,316,711
12,316,711
12,316,711
12,316,711