You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

UL

Universal life

Τιμή και Αξία

2001200019991998199719961995
Τιμή προς κέρδος
N/A
105.09
34.93
66.83
75.94
84.06
119.54
Τιμή προς Εισοδήματα
2.69
2.11
1.27
3.32
N/A
N/A
N/A
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
7.81
N/A
2.67
7.21
9.38
12.74
15.31
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.49
0.41
0.23
0.64
0.75
0.87
1.13

Μερισματική Πολιτική

2001200019991998199719961995
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
0.81
0.81
0.68
0.59
0.54
0.51
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
26.01
26.01
21.69
19.07
17.34
16.24
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
0.85
0.28
0.45
0.45
0.45
0.61
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
1.17
3.53
2.21
2.22
2.20
1.65

Ρυθμός Ανάπτυξης

2001200019991998199719961995
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-1.06
0.06
0.48
0.53
0.55
0.57
0.37
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
N/A
-66.77
91.33
13.63
10.68
42.28
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
20.00
13.64
10.00
6.72
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A
-214.90
169.51
30.18
35.82
20.10
N/A

Κερδοφορία

2001200019991998199719961995
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
-2.16
6.75
5.82
7.92
N/A
N/A
N/A
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-2.09
0.95
2.86
1.50
1.32
1.19
0.84

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

2001200019991998199719961995
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-1.06
0.41
0.67
0.97
1.00
1.04
0.95
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
-0.39
1.31
1.06
1.53
1.48
1.43
1.39
Asset Turnover
0.18
0.19
0.18
0.19
N/A
N/A
N/A

Ικανότητα

2001200019991998199719961995
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 201,518.60
€ 289,124.75
€ 726,273.79
€ 249,489.51
N/A
N/A
N/A
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 24,845.06
€ 22,680.46
€ 30,248.89
€ 21,351.46
N/A
N/A
N/A
Αριθμός προσωπικού
393
348
231
257
N/A
N/A
N/A

Χρηματοοικονομική Δύναμη

2001200019991998199719961995
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
2.49
3.43
8.03
5.42
7.15
18.89
13.86
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
2.49
3.43
8.03
5.42
7.15
18.89
13.86
Δείκτης κάλυψης τόκων
-0.56
3.02
52.64
27.63
N/A
N/A
N/A
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
€ 30,267,004
€ 54,437,943
€ 5,289,615
€ 4,892,460
€ 5,303,489
€ 4,224,725
€ 4,027,690

Δείκτες ανά μετοχή

2001200019991998199719961995
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-67.17
30.53
91.84
48.00
42.25
38.16
26.84
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-67.17
30.53
91.84
48.00
42.25
38.16
26.84
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
410.76
-1,378.28
1,199.54
445.08
341.89
251.73
209.60
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
6,585.24
7,826.30
13,925.36
5,018.01
4,293.66
3,667.96
2,835.96
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
6,344.03
7,519.90
13,779.73
4,928.34
4,230.07
3,667.96
2,835.96
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
6,630,000
6,630,000
6,630,000
6,630,000
6,630,000
6,630,000
6,630,000
Σύνολικός αριθμός μετοχών
6,630,000
6,630,000
6,630,000
6,630,000
6,630,000
6,630,000
6,630,000