You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

VIP

VISION INTERNAT. GROUP (CR)

Τιμή και Αξία

20072006200520042003200220012000
Τιμή προς κέρδος
6.95
3.81
5.49
5.54
6.87
9.88
9.95
18.38
Τιμή προς Εισοδήματα
0.40
0.45
0.56
0.56
0.63
0.83
0.98
1.59
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
4.58
6.71
10.22
9.29
5.82
74.77
58.67
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
1.80
1.76
2.28
2.43
4.07
5.99
4.60
8.64

Μερισματική Πολιτική

20072006200520042003200220012000
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
19.76
13.74
13.60
10.37
14.75
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
20.16
14.01
13.87
10.58
15.05
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
0.75
0.75
0.75
0.71
1.46
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
1.33
1.33
1.33
1.40
0.69
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

20072006200520042003200220012000
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
26.69
11.76
10.47
11.00
17.33
-28.18
46.62
47.34
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
-46.32
44.03
1.03
24.06
43.66
0.78
84.68
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
43.90
1.01
31.10
-29.70
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
-128.00
46.41
52.33
-9.16
-37.31
1,184.57
-21.54
N/A

Κερδοφορία

20072006200520042003200220012000
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
76.76
74.02
75.08
78.27
77.00
80.24
81.08
74.92
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
7.23
12.94
10.12
10.53
10.03
8.82
10.32
8.94
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
14.38
26.27
18.23
18.05
14.55
10.12
10.05
5.44

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

20072006200520042003200220012000
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
26.69
47.52
42.47
44.66
60.37
61.60
46.62
47.34
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
28.01
44.55
34.24
44.46
55.55
62.91
48.47
48.67
Asset Turnover
3.87
3.44
3.38
4.22
5.54
7.13
4.70
5.45

Ικανότητα

20072006200520042003200220012000
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 401,554.21
€ 611,846.05
€ 1,147,223.93
€ 998,417.56
€ 1,146,241.64
€ 1,696,791.33
€ 989,977.63
€ 2,296,677.17
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 31,674.46
€ 32,402.45
€ 43,697.81
€ 17,843.92
€ 11,550.91
€ 18,839.09
€ 8,717.16
€ 11,197.22
Αριθμός προσωπικού
463
280
120
136
106
54
79
21

Χρηματοοικονομική Δύναμη

20072006200520042003200220012000
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
1.14
1.28
1.24
1.37
1.69
1.60
1.75
1.29
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
0.74
0.91
1.00
1.06
1.34
0.83
1.27
0.89
Δείκτης κάλυψης τόκων
4.07
12.30
12.58
27.70
53.41
40.60
166.08
129.60
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
242.97
162.35
144.74
196.14
130.65
249.67
182.43
147.92
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
60.55
67.65
113.49
113.15
66.58
34.20
76.22
68.99
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
65.11
100.31
100.05
139.01
89.16
93.00
31.05
40.71
Κύκλος εργασιών (μέρες)
238.410
129.690
158.180
170.280
108.070
190.870
227.600
176.200
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
15.75
15.02
21.54
2.14
16.97
0.52
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
13.61
13.06
17.72
2.10
14.51
0.52
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
€ 6,365,395
€ 6,349,300
€ 7,072,597
€ 662,810
€ 3,128,306
€ 65,458
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
€ 21,501,905
€ 7,889,626
€ 7,866,334
€ 878,335
€ 5,712,061
€ 128,359
€ 2,564,778
€ 2,429,728

Δείκτες ανά μετοχή

20072006200520042003200220012000
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
14.38
26.79
18.60
18.41
14.84
10.33
10.25
5.55
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
14.38
26.79
18.60
18.41
14.84
10.33
10.25
5.55
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
-6.23
22.26
15.20
9.98
10.98
17.52
1.36
1.74
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
55.54
57.86
44.82
41.99
25.09
17.04
22.19
11.81
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
53.87
56.37
43.78
41.22
24.58
16.76
21.99
11.72
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
Σύνολικός αριθμός μετοχών
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000