You are here

Κύριοι Μέτοχοι

CTC

Cyprus Trading Corporation Plc. (CR)

'Ονομα16/03/202127/04/201827/04/201729/04/201629/04/201531/12/201326/04/201331/12/201227/04/201229/04/201129/04/201028/04/200923/04/200824/04/200722/04/200627/04/200423/04/200305/04/200204/05/200130/04/2000
Σιακόλας Νίκος Κ. N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A44.60 % (1)43.44 % (2)42.64 % (3)42.29 % (4)42.57 % (5)42.44 %35.90 %
N.K. Shacolas (Holdings) Ltd87.03 %87.03 %85.90 %85.90 %85.90 % (6)85.90 % (7)85.90 % (8)85.90 % (9)85.90 % (10)85.90 % (11)85.90 % (12)85.90 % (13)85.90 % (14)N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Lambousa Venture Capital LtdN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5.00 %N/A

(1) Το πιο πάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνει το ποσοστό της εταιρείας N.K. Shacolas (Holdings)Ltd.

(2) Το πιο πάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνει το ποσοστό της εταιρείας N.K. Shacolas (Holdings)Ltd.

(3) Το πιο πάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνει το ποσοστό της εταιρείας N.K. Shacolas (Holdings)Ltd.

(4) Το πιο πάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνει το ποσοστό της εταιρείας N.K. Shacolas (Holdings)Ltd.

(5) Το πιο πάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνει το ποσοστό της εταιρείας N.K. Shacolas (Holdings)Ltd.

(6) Το ποσοστό περιλαμβάνει το ποσοστό της εταιρείας N. K. Shacolas (Holdings) Ltd. Ο κ. Νίκος Κ. Σιακόλας, εκτελεστικός πρόεδρος, κατέχει άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στην N.K. Shacolas (Holdings) Limited) το 85,90% των μετοχών της.

(7) Το ποσοστό περιλαμβάνει το ποσοστό της εταιρείας N. K. Shacolas (Holdings) Ltd. Ο κ. Νίκος Κ. Σιακόλας, εκτελεστικός πρόεδρος, κατέχει άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στην N.K. Shacolas (Holdings) Limited) το 85,90% των μετοχών της εταιρείας.

(8) Ο κ. Νίκος Σιακόλας, εκτελεστικός Πρόεδρος, κατέχει άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στην N.K. Shacolas (Holdings) Ltd) το 85.90% των μετοχών της εταιρείας.

(9) Ο κ. Νίκος Σιακόλας, εκτελεστικός Πρόεδρος, κατέχει άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στην N.K. Shacolas (Holdings) Ltd) το 85.90% των μετοχών της εταιρείας.

(10) Ο κ. Νίκος Σιακόλας, εκτελεστικός Πρόεδρος, κατέχει άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στην N.K. Shacolas (Holdings) Ltd) το 85.90% των μετοχών της εταιρείας.

(11) Ο κ. Νίκος Σιακόλας, εκτελεστικός Πρόεδρος, κατέχει άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στην N.K. Shacolas (Holdings) Ltd) το 85.90% των μετοχών της εταιρείας.

(12) Ο κ. Νίκος Σιακόλας, εκτελεστικός Πρόεδρος, κατέχει άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στην N.K. Shacolas (Holdings) Ltd) το 85.90% των μετοχών της εταιρείας.

(13) Ο κ. Νίκος Σιακόλας, εκτελεστικός Πρόεδρος, κατέχει άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στην N.K. Shacolas (Holdings) Ltd) το 85.90% των μετοχών της εταιρείας.

(14) Ο κ. Νίκος Σιακόλας, εκτελεστικός Πρόεδρος, κατέχει άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στην N.K. Shacolas (Holdings) Ltd) το 85.90% των μετοχών της εταιρείας.