Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που έληξε πριν από λίγο, ο Πρόεδρος του Συγκροτήματος Σόλων Τριανταφυλλίδης ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία του Συγκροτήματος για την...