Θύμα της οικονομικής κρίσης άρχισαν να γίνονται οι αμοιβές των μελών διοικητικών συμβουλίων, με τις συνελεύσεις να εγκρίνουν αποκοπή των fees που λαμβάνουν ετησίως τα διοικητικά συμβούλια, ιδίως σε...