Μείωση των ζημιών για το 2009 ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Τοξότης. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η καθαρή ζημιά του Συγκροτήματος για το 2009 μειώθηκε στις €31 χιλ. σε σύγκριση με ζημιά ύψους €729,5...