Την τιμή των 9,7 σεντ προσφέρει η SFS Group για να αποκτήσει τις υπόλοιπες μετοχές – γύρω στο 20% - της CyVenture Capital. Στις 12 Απριλίου 2017, η SFS κατείχε άμεσα το 70,55% του μετοχικού...