Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την άρση αναστολής της διαπραγμάτευσης των χρεογράφων λήξης 2016 (HBDF/ ΕΛΗΤΕ) της Ελληνικής Τράπεζας από σήμερα 5 Νοεμβρίου 2013 αφού έχει ολοκληρωθεί η...