Έτοιμη για την εισαγωγή των μετοχών της στην Αγορά της Ποντοπόρου Ναυτιλίας του ΧΑΚ, βρίσκεται η εταιρεία Ocean Tankers. Από τις 11 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου είναι η περίοδος της δημόσιας πρόσκλησης...