Σύμβαση χρεολυτικού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (μέσω ΕΙΒ),υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, χορηγήθηκε δάνειο ποσού 3.500.000 ευρώ. Σκοπός του δανείου είναι η...