Της Mαρίνας Πρωτονοταρίου Την ανάπτυξή της στις χώρες των Bαλκανίων μέσω στρατηγικών συνεργασιών εξετάζει η διοίκηση της «Eλαστρον», με στόχο τη σύμπραξη με διεθνή εταιρεία στη θυγατρική της στη...