Με ιδιαίτερα αυξημένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, λόγω και της εκτίμησης περί πιθανής αδυναμίας στην πληρωμή λογαριασμών από τους πελάτες της, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2015 η Εταιρεία...