Ολοκληρώθηκε η αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, λόγω μετατροπής ομολογιών σε μετοχές, σύμφωνα με την από 27/3/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με...