Στα 9.772.290,19 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 8.891.464,98 εκατ. ευρώ το 2014, ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων του ΟΛΠ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,91%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα χρήσης που παρουσιάστηκαν στο...