Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας που συνήλθε το μεσημέρι, υιοθέτησε πλήρως την εισήγηση της Νομισματικής Επιτροπής, όπως το ύψος των επιτοκίων παραμείνει ως έχει. Αναφερόμενος στο...