You are here

Major Shareholder View

Αίαντας Επενδυτική Λτδ

Company Description

Η εταιρεία Αίαντας Επενδυτική Λτδ συστάθηκε στην Λευκωσία στις 19 Νοεμβρίου 1999 με αριθμό εγγραφής 106583 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η επένδυση κεφαλαίων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Στις 8 Δεκεμβρίου 1999 με ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της, η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.

Η εταιρεία εισήχθηκε στο ΧΑΚ στις 28 Μαρτίου 2000.

Η επενδυτική πολιτική της εταιρείας έχει ως στόχο την επίτευξη της μέγιστης κεφαλαιουχικής υπεραξίας και απόδοσης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων ούτος ώστε να καταστεί δυνατή η διανομή ικανοποιητικού μερίσματος στους μετόχους της. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η Εταιρεία θα δημιουργήσει ένα ευέλικτο και αποδοτικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την απόδοση και θα ελαχιστοποιεί τον επενδυτικό κίνδυνο σε σχέση με την αναμενόμενη απόδοση των επενδύσεων.