You are here

Major Shareholder View

Regalia Holdings & Investments Ltd

Company Description

Η εταιρεία Regallia Holdings & Investments Limited συστάθηκε στη Λευκωσία στις 14 Σεπτεμβρίου 1990 με αριθμό εγγραφής 41307 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο. Κεφ. 113. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων Εταιρείας Επενδύσεων κλειστού τύπου και η απόκτηση, κατοχή και εμπορία μετοχών και άλλων αξιών.

Η Εταιρεία στις 21 Νοεμβρίου 1997, με ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.

Κατά την ίδια συνέλευση αντικατέστησε ολόκληρο το ιδρυτικό έγγραφο και ολόκληρο το καταστατικό της για να συνάδει με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους 1993 μέχρι 1998.

Η Εταιρεία εισάχθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αφού διέθεσε προς το κοινό, μέσω Πρόσκλησης για εγγραφή 1.612.964 μετοχές και 100.000 επιπρόσθετες μετοχές λόγω υπερκάλυψης και αφού παραχώρησε σε όλους τους μετόχους δωρεάν Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (Share Warrants) σε αναλογία 1 δικαίωμα για κάθε 5 μετοχές που κατείχαν.

Σε γενική συνέλευση της Εταιρείας τον Οκτώβριο 1999 αποφασίστηκε η αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της σε £3.000.000 διαιρεμένο σε 30.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η καθεμιά. Το σύνολο των υφιστάμενων και ήδη εκδομένων μετά την υποδιαίρεση του κεφαλαίου είναι 11.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η καθεμιά.

Στις 13 Οκτωβρίου η Εταιρεία μετατάχθηκε στον Κλάδο των Άλλων Εταιρειών.

ΣύμβολαCompanyΗμερομηνίαStake
AIASAIAS INVESTMENT PUBLIC (CR)13/05/20205.41 %
HCMHARVEST CAPITAL MANAG.PU (CR)03/07/20216.42 %