You are here

Major Shareholder View

CLR Investment Fund Public Ltd

Company Description

Η εταιρεία CLR Investments Fund Ltd συστάθηκε στην Κύπρο στις 6 Μαρτίου 1990 με βάση το περί εταιρειών νόμο Κεφ. 113 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με αριθμό εγγραφής 39267 με την επωνυμία Primula (Invest) Ltd. Η εταιρεία κατά τη σύσταση της είχε έξι μετόχους. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ήταν οι επενδύσεις και η εμπορία μετοχών.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1999 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόματος της εταιρείας σε CLR Investments Fund Ltd . Αποφασίστηκε επίσης η υποδιαίρεση της αξίας της μετοχής της εταιρείας από £1 σε 50 σεντ η κάθε μία.

Στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η μετατροπή της εταιρείας σε δημόσια σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί εταιρειών νόμου, Κεφ. 113 και η κατάθεση Τύπου εκθέσεως αντί προσκλήσεως για εγγραφή, στην Έφορο Εταιρειών.

Στις 17.1.2000 η εταιρεία κατάθεσε στην επίσημο Παραλήπτη και Έφορο Εταιρειών για καταχώρηση, Πρόσκληση για Δημόσια Εγγραφή.

Η CLR Investments Fund Ltd στις 27.1.2000 κατέθεσε Ενημερωτικό Δελτίο στο ΧΑΚ για την εισαγωγή ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της με σκοπό την εισδοχή της στο ΧΑΚ στην κατηγορία των Άλλων Εταιρειών. Στις 18.4.2000 απέσυρε την αίτηση της για ένταξη της εταιρείας στην κατηγορία των Άλλων Εταιρειών υποβάλλοντας ξανά την αίτηση ως εταιρεία στην κατηγορία των Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών. Στις 31.5.2000 η CLR Investments Fund Ltd απέσυρε ξανά την τελευταία αίτηση και υπέβαλε αίτηση ξανά για ένταξη στην κατηγορία των Άλλων Εταιρειών ως Συγκρότημα CLR Investment Fund Ltd με θυγατρική την Europrofit Capital Investors Ltd.

Στις 31.5.2000 η εταιρεία υπέβαλε Μερική Δημόσια Πρόταση για απόκτηση του ελαχίστου του 51% και του μεγίστου του 69% του συνόλου των εκδοθέντων μετοχών της Europrofit Capital Investor Ltd Στην τιμή των £1.41 για κάθε μετοχή.