ΗμερομηνίαΤελευτ. ΠράξηMIDΑγοράΠώλησηΌγκοςVolume(Shares)ΆνοιγμαΜέγιστηΕλάχιστη