You are here

Company Profile

ILYDA

ILYDA S.A.

Ilyda S.A.
AddressΑδριανείου 29,
Ταχ. Κωδ.: 115 25
Ν. Ψυχικό
Αθήνα
Telephone0030 210 6705000
Fax0030 210 6705050
Email[email protected]
URLwww.ilyda.com
ISINGRS475003000
Board
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος/Chairman & MDVasilios (Apostolou) Anifantakis
Αντιπρόεδρος/Vice ChairmanGeorge Tsiatouras
Μέλος/DirectorAthanasios A. Anastasiadis
Μέλος/DirectorApostolos Papadakis
Μέλος/DirectorFilippos Koutsikos A.
Secretary
NameΕυστράτιος Φραγκούλης
AddressΑδριανείου 29,
Ταχ. Κωδ.: 115 25
Ν. Ψυχικό
Αθήνα
Tel0030 210 6705000
Fax0030 210 6705050
Email
Url
Auditor
NameΣΟΛ α.ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
AddressΦωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Τηλέφωνο: 0030 210 8691100
Φαξ: 0030 210 8617328, 210 8618016
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solae.gr
Broker
Name
Address
Legal
Name
Address
Ιστορικό

Οι κυριότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

1992 – 93: Ίδρυση της Εταιρείας ΙΛΥΔΑ (10 Ιουλίου 1992 - ΦΕΚ 3532/13.07.1992), με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 26939/01/Β/92/429 και δραστηριοποίησή της στην ανάπτυξη του προϊόντος λογισμικού “Εμπορική Διαχείριση και Παρακολούθηση Παραγωγής ΔΕΣΜΟΣ”.

1994: Ανάπτυξη του τυποποιημένου λογισμικού Dioscourides για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των φαρμακείων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, με ειδικές ανάγκες διαχείρισης του συνόλου των εργασιών που επιτελούν οι φαρμακοποιοί πάγκου μέσω της μηχανοργάνωσης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η λειτουργικότητα του προϊόντος και η ολοκληρωμένη υποστήριξη του έφεραν την εταιρεία μας να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην συγκεκριμένη αγορά, αναγκάζοντας μεγάλες ανταγωνιστικές εταιρείες να αποσυρθούν.

1995: Συνεργασία με την αμερικανική Εταιρεία IMS για αξιοποίηση του λογισμικού Dioscourides σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα με την IMS φαρμακεία.

1996: Εφαρμογές τηλεματικής τεχνολογίας με την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας τύπου EDI, η οποία μέχρι σήμερα αξιοποιείται σε περισσότερα από 1240 απομακρυσμένα σημεία για ηλεκτρονική αποστολή παραγγελίας και άμεση (αυτόματη) ηλεκτρονική λήψη οριστικού τιμολογίου.

1997: Αναβάθμιση του πακέτου ΔΕΣΜΟΣ με δυνατότητα παραμετρικής προσαρμογής του στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη, ανεξαρτήτως του αντικειμένου δραστηριότητας του.

Ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων λογισμικού (σε DOS περιβάλλον):

“Ελέγχου Χρονοπαρουσίας Προσωπικού”
“Ελέγχου Πρόσβασης σε Διαβαθμισμένους Χώρους”

“Παρακολούθησης Χρονοεξέλιξης της Παραγωγικής Διαδικασίας (για τις μηχανές και το απασχολούμενο προσωπικό)”.

1998:Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 1892/90, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1722/ΝΝ.5448/Ν.1892/90 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση της τεχνολογίας CGI στο προϊόν ΔΕΣΜΟΣ Plus.

Κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 13901/17-11-1998 απόφασης της Νομαρχίας Αθηνών η Εταιρεία έχει καταταγεί στην κατηγορία με κωδικό κατά ΣΤΑΚΟΔ : 833.5 “Παραγωγή προγραμμάτων λογισμικού”.

Εφαρμογή της τεχνολογίας CGI στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECOSIM (Ecological and environmental monitoring and simulation system for management decision support in urban areas No 2979) σε συνεργασία με την έδρα Γενικής Χημείας του ΕΜΠ.

Ένταξη του ερευνητικού έργου της Εταιρείας με τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος επεξεργασίας φαρμακολογικών στοιχείων και διαχείρισης περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών με χρήση τηλεματικής τεχνολογίας» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας, ΕΠΕΤ ΙΙ, Υποπρόγραμμα 2, Μέτρο 2.1, με κωδικό 97ΒΕ283, της ΓΓΕΤ.

Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε μεγαλύτερες σύγχρονες μισθωμένες εγκαταστάσεις επί της Λεωφόρου Κηφισίας 180, στο Χαλάνδρι.

Δημιουργία Τμήματος Μελετών κοστολόγησης και εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής. Στο συγκεκριμένο Τμήμα αξιοποιήθηκαν κορυφαία στελέχη από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και καταξιωμένοι κοστολόγοι. Μέχρι σήμερα έχουν διεκπεραιωθεί αρκετά και σημαντικά έργα κοστολόγησης σε μεγάλες κυρίως βιομηχανικές και μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

1999: Προσανατολισμός στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων (System Integration), με συνδυασμό λογισμικού και εξοπλισμού για την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη των μηχανογραφικών απαιτήσεων των πελατών.

Συμμετοχή της Εταιρείας σε δεκάδες οργανωμένα σεμινάρια της Βρυκούς και Intraccount για την εφαρμοσμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης αποθηκών, της κοστολόγησης και της ομάδος 9 , σε μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Αναπροσδιορισμός του στρατηγικού προσανατολισμού της Εταιρείας με έμφαση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Internet/Intranet για την ισχυροποίηση της στις εξελισσόμενες τεχνολογίες του κλάδου.

Κατόπιν της ΚΑ 368.1/15-2-1999 απόφασης της Νομαρχίας Αθηνών η εταιρεία έλαβε άδεια για την “Συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων πληροφορικής”

2000: Ανάπτυξη και λειτουργία του προϊόντος Ilyda HyperNet για την διαδικτύωση μέσω Internet και απλών γραμμών dial-up απομακρυσμένων σταθμών με κεντρικό server. Το εν λόγω προϊόν χρησιμοποιείται για την επικοινωνία υποκαταστημάτων με την έδρα, σημαντικών πελατών με την έδρα και εταιρειών logistics με την έδρα, από μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Σχεδιασμός του Web Server DB-Diosc για interactive επικοινωνία με περισσότερους από 2200 πελάτες της Εταιρείας.

Επέκταση της συνεργασίας με την IMS με σύναψη συμφωνίας συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1.175.000 €.

Ίδρυση της εταιρείας Dioscourides ΑΕ, στην οποία η ΙΛΥΔΑ συμμετέχει με ποσοστό 65 %. Η Dioscourides ΑΕ έχει ως μοναδικό σκοπό την ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένου λογισμικού και υπηρεσιών στην κάθετη αγορά των φαρμακείων. Μέσω της εν λόγω εταιρείας επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη και εν γένει επέκταση της δραστηριοποίησης της Εταιρείας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Μελέτη για την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας Internet και των τηλεπικοινωνιών για την δημιουργία και εκμετάλλευση καινοτόμων υπηρεσιών, όπως η Διαχείριση Καρτών Καταναλωτών. Για το συγκεκριμένο προϊόν υπεγράφη η τελική σύμβαση συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία Johnson & Johnson στις αρχές του 2001.

Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας συνολικού ύψους 2.172.251 €, στις διατάξεις του Ν.2601/1998 και χαρακτηρισμός της επένδυσης ως «Ειδική επένδυση ανάπτυξης λογισμικού εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας». Η επένδυση αφορούσε την ανάπτυξη των προϊόντων λογισμικού MegaTron ERP, MegaTron Timer (Σύστημα Ωρομέτρησης), MegaTron Access Control (Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης) και το επικοινωνιακό σύστημα UniLink Win.

Καταχώρηση στο επίσημο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΔΑΒΕΤ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

2001: Θετικότατα, τα πρώτα μηνύματα από την ολοκλήρωση σημαντικών modules του MegaTron® ERP, που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πιλοτικά σε επιλεγμένους πελάτες της ΙΛΥΔΑ.

Επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΙΛΥΔΑ προς την νέα διαμορφούμενη αγορά των συνεταιρισμένων φαρμακείων με μορφή αλυσίδας, μέσω της συμμετοχής της θυγατρικής της εταιρείας Dioscourides ΑΕ, στη μετοχική σύνθεση της νέο-ιδρυθείσας εταιρείας με διακριτικό τίτλο Uni-Serv και ποσοστό συμμετοχής 33,3%.

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ η ΙΛΥΔΑ συγκαταλέγεται στα “500 Διαμάντια των Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας”, που αντέχουν και διατηρούν εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης (κατάταξη στη θέση 332). Πηγή: Statbank

2002: Ολοκλήρωση του λογισμικού MegaTron® ERP και απόλυτη επιτυχία των πρώτων εγκαταστάσεων του σε κορυφαίες εταιρείες της Βιομηχανίας και του Εμπορίου.

Ένταξη του νέου επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας συνολικού ύψους 4.065.580 €, στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Ν.2601/1998 με χαρακτηρισμό της επένδυσης ως «Ειδική επένδυση ανάπτυξης λογισμικού εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας».

Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη των νέων προϊόντων λογισμικού Dioscourides Win, VitaCard, MegaTron CRM, MegaTron Pharma, MegaTron e-Business και MegaTron CBT.

Η ΙΛΥΔΑ, βάσει του κύκλου εργασιών της κατατάσσεται στην 6η θέση των εταιρειών του κλάδου της “Πληροφορικής – Λογισμικό”. Πηγή: Statbank.

Η ΙΛΥΔΑ, βάσει των κερδών της κατατάσσεται στην 4η θέση των εταιρειών του κλάδου της “Πληροφορικής – Λογισμικό”. Πηγή: Statbank

2003: Επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας σε δύο νέες κάθετες αγορές με την ανάπτυξης των MegaTron® Pharma για Διαχείριση Φαρμακαποθηκών και MegaTron® ΔΕΥΑ για Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Θεαματική αύξηση των πωλήσεων και των καθαρών κερδών της Εταιρείας βάσει των οποίων αναδεικνύεται η ΙΛΥΔΑ στις μεγαλύτερες και επικρατέστερες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού της χώρας.

Σχεδιασμός του ηλεκτρονικού κόμβου Diosc e-Market Place για την διακίνηση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και ένταξη του στο μέτρο 2.7.1 του Γ’ ΚΠΣ.

2004: Εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πιστοποίηση εγκατάστασης και εφαρμογής Συστήματος Ποιότητας EN ISO 9001:2000 βάσει TUV CERT (Αρ. Αναφοράς 2010032000496) με ισχύ μέχρι 03/07/2010, για τους τομείς:

Ανάπτυξη Λογισμικού

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών.

Κατασκευή και Συναρμολόγηση Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ολοκλήρωση και διάθεση του νέου προϊόντος λογισμικού Dioscourides Win σε περιβάλλον Windows.

Επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας σε συστήματα λογισμικού MRP για την μηχανογραφική διαχείριση “Προγραμματισμού Παραγωγής”.

Απορρόφηση του πελατολογίου της εταιρείας BMS Σύμβουλοι Πληροφορικής & Διοίκησης ΑΕΕ και εξαγορά των δικαιωμάτων των προϊόντων Integra ERP και MRP.

Ένταξη περισσοτέρων από 110 προτάσεων πελατών της Εταιρείας, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 8.500.000 € στα επιδοτούμενα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ .

Συνέχιση του ρυθμού ανάπτυξης της Εταιρείας με αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών πάνω από 18 %, παρά την καχεξία που χαρακτηρίζει τον κλάδο της πληροφορικής.

2005: Ολοκλήρωση του αυτοτελούς ιδιόκτητου κτηρίου της Εταιρείας στο Νέο Ψυχικό και μεταστέγαση όλων των διευθύνσεων . Η εν λόγω επένδυση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων ανήλθε στο ποσό των 2.820.000 €.

Επιβράβευση της Εταιρείας μας από την IBM ως Outstanding Reseller Achievement στην εκδήλωση 2005 Business Partner Award.

Οι εγκαταστάσεις του λογισμικού MegaTron® ξεπέρασαν τις 430.

Αύξηση του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 5.800.000 € περίπου.

Αύξηση των καθαρών κερδών (προ φόρων) τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1.420.000 €.

Πιστοποίηση της εταιρείας ως Microsoft Certified Partner.

2006: Επέκταση της εταιρείας και σε εξειδικευμένες αγορές του Δημοσίου με την εξαγορά των δικαιωμάτων των εφαρμογών του Δημοσίου Τομέα από την IFS Hellas με παράλληλη μεταβίβαση των πελατών και της τεχνογνωσίας.

Οι εφαρμογές αφορούν τη Διαχείριση Γραμματειών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Διαχείριση Συγγραμμάτων, Φοιτητική Μέριμνα-Σπουδαστική Λέσχη, Δημόσιο Λογιστικό, ΓΕΛ, Προμήθειες, Πληρωμές, Διαχείριση έργων δημοσίου, Διαχείριση Μισθοδοσίας-Προσωπικού.