You are here

Fundamentals

TSH

A.TSOKKOS HOTELS PUBLIC (CR)

Price and Valuation

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
P/E
N/A
N/A
N/A
N/A
3.39
N/A
N/A
25.18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.76
4.47
15.34
13.92
14.20
11.84
15.25
5.73
9.02
31.95
108.21
137.45
106.41
Price to Sales
N/A
N/A
N/A
N/A
0.54
0.63
0.71
0.78
0.77
0.82
0.91
0.83
0.74
0.42
1.90
1.96
2.01
2.11
2.00
1.86
1.70
1.85
2.50
3.09
3.32
3.81
Price to Operating Cash Flow Per Share
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7.86
2.01
1.39
6.83
7.88
8.91
14.36
6.86
5.14
N/A
4.07
7.32
11.45
N/A
N/A
Price to Book value
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.12
0.12
0.11
0.38
0.41
0.42
0.46
0.46
0.49
0.49
1.29
3.33
3.66
N/A
N/A

Dividend Policy

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Dividend Yield (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
16.00
3.31
2.65
3.35
3.31
N/A
3.35
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Av. Dividend per share (cents)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.28
0.86
0.69
0.87
0.86
N/A
0.87
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dividend Payout
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.44
0.15
0.41
0.46
0.47
N/A
0.51
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dividend Cover
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.26
6.77
2.44
2.16
2.12
N/A
1.97
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Growth

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Sustainable growth (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-0.79
-3.84
2.32
7.27
1.58
1.60
1.69
3.88
1.58
8.57
14.31
10.41
3.42
N/A
N/A
EPS Growth (1 Yr)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-50.09
243.79
-9.63
2.19
-16.82
28.65
-62.25
57.29
255.56
237.50
26.32
-20.83
N/A
Dividend Growth (1Yr)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
48.84
24.64
-20.69
1.16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Cashflow Growth (1yr)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
52.18
15.15
12.60
60.38
-52.59
-25.43
278.01
-163.59
79.74
56.35
N/A
N/A
N/A

Profitability

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Gross Profit Margin (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
32.02
34.91
42.89
42.89
39.73
40.68
41.26
40.26
40.04
55.29
59.46
50.21
45.67
48.64
55.11
Net Profit Margin (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
17.21
-4.75
27.82
53.32
22.15
22.44
24.29
23.36
25.49
45.35
38.43
24.75
18.27
20.09
22.53
Earnings Yield (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
29.54
-3.81
-0.94
3.97
-39.96
-20.76
-52.35
-6.33
-31.12
36.20
22.35
6.52
7.18
7.04
8.45
6.56
17.44
11.09
3.13
0.92
0.73
0.94

Management Effectiveness

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
ROE (%)
-8.63
2.67
3.47
7.57
5.82
-0.81
-0.26
1.09
-11.03
-5.17
-12.40
-0.79
-3.84
4.16
8.53
2.68
2.98
3.20
3.88
3.20
8.57
14.31
10.41
3.42
N/A
N/A
ROCE (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.53
-0.47
4.64
6.90
3.50
3.48
3.94
4.25
4.89
9.81
13.07
10.38
7.91
N/A
N/A
Asset Turnover
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.09
0.10
0.17
0.13
0.16
0.16
0.16
0.18
0.19
0.22
0.34
0.42
0.43
N/A
N/A

Efficiency

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Turnover per employee (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
€ 19,022.35
€ 22,631.25
N/A
€ 42,987.21
€ 46,831.17
€ 47,132.23
€ 52,157.54
€ 50,766.07
€ 53,523.19
€ 54,104.90
€ 48,944.57
€ 37,081.70
€ 38,709.77
€ 47,664.76
€ 44,927.26
Staff cost per employee (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
€ 8,782.28
€ 9,742.07
N/A
€ 11,835.83
€ 11,605.48
€ 12,450.09
€ 12,868.12
€ 13,496.31
€ 14,633.41
€ 8,904.89
€ 8,426.47
€ 8,322.21
€ 8,886.85
€ 11,146.87
€ 9,891.05
Number οf employees
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,252
1,184
N/A
783
697
676
585
641
655
573
505
493
382
289
267

Financial Strength

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Current Ratio
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.50
0.44
0.49
0.50
0.55
0.58
0.55
0.37
0.44
0.61
0.38
0.30
0.36
N/A
N/A
Quick Ratio
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.25
0.31
0.45
0.44
0.50
0.54
0.51
0.35
0.41
0.59
0.38
0.30
0.36
N/A
N/A
Interest Coverage
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.75
-0.24
2.82
6.88
2.93
3.41
3.21
2.94
2.96
5.37
4.91
2.09
1.39
1.25
1.35
Stock Days
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
276.74
131.27
21.27
35.94
26.35
26.52
23.79
20.84
18.02
16.20
13.91
8.02
0.97
N/A
N/A
Debtor Days
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
70.00
87.03
68.74
71.36
84.36
104.89
110.24
87.13
73.46
71.15
48.31
11.96
26.07
N/A
N/A
Creditor Days
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
211.31
188.42
105.21
111.70
88.44
106.68
106.94
118.27
134.19
139.96
174.82
222.63
135.53
N/A
N/A
Working Capital Days
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
135.430
29.880
-15.200
-4.400
22.270
24.730
27.090
-10.300
-42.710
-52.610
-112.600
-202.650
-108.490
N/A
N/A
Gearing Ratio - Basis 1 (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
55.40
53.16
49.41
44.85
24.93
25.37
26.54
20.29
25.10
26.00
81.39
184.80
141.46
N/A
N/A
Gearing Ratio - Basis 2 (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
35.65
34.71
33.07
30.96
19.95
20.23
20.98
16.87
20.06
20.64
44.87
64.89
58.59
N/A
N/A
Long term Debt (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
€ 87,590,058
€ 84,949,972
€ 84,719,704
€ 74,972,726
€ 38,826,393
€ 39,182,769
€ 37,620,377
€ 28,702,575
€ 33,542,807
€ 27,837,496
€ 28,844,031
€ 25,402,283
€ 17,471,362
N/A
N/A
Total Debt (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
€ 120,084,994
€ 120,806,138
€ 110,265,286
€ 94,393,100
€ 52,678,152
€ 53,795,839
€ 52,856,889
€ 50,882,921
€ 54,248,883
€ 47,275,058
€ 44,514,849
€ 39,049,520
€ 27,947,020
N/A
N/A

Per share

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
EPS - Av. (cents)
-7.43
2.67
3.37
5.63
3.99
-0.51
-0.13
0.54
-5.39
-2.80
-7.07
-0.51
-2.49
2.90
5.81
1.69
1.87
1.83
2.20
1.71
4.53
2.88
0.81
0.24
0.19
0.24
EPS -Tot. (cents)
-7.28
2.62
3.31
5.52
3.91
-0.50
-0.12
0.53
-5.29
-2.75
-6.93
N/A
N/A
2.84
5.68
1.66
1.83
1.81
2.19
1.71
3.65
2.02
0.57
0.17
0.13
0.17
Net Oper. Cash Flow per share (cents)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.02
3.98
5.77
3.81
3.30
2.92
1.81
3.79
5.06
-3.53
6.38
3.55
2.27
N/A
N/A
Book Value per Share (cents)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
64.62
65.30
70.02
68.12
63.33
62.60
57.14
56.59
53.22
52.88
20.15
7.82
7.10
N/A
N/A
Equity Per Share (cents)
86.11
100.03
97.30
74.42
68.57
63.75
49.27
49.05
48.90
54.17
56.98
64.22
64.91
69.63
68.12
63.33
62.60
57.14
56.59
53.22
52.88
20.15
7.82
7.02
N/A
N/A
Average number of shares
246,214,100
246,214,100
246,214,100
246,214,100
246,214,100
246,214,100
246,214,100
246,214,100
246,214,100
246,214,100
246,214,100
246,214,100
246,214,100
246,218,958
245,418,213
245,945,803
246,777,312
248,051,531
249,929,196
251,143,896
202,464,867
175,840,000
175,840,000
175,840,000
175,840,000
175,840,000
Total number of shares
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
N/A
N/A
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000
251,200,000