You are here

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.: ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ" γνωστοποιεί ότι, με την από 15/10/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτίθεται εντός του χρονικού διαστήματος από 18/10/2010 έως 31/12/2010 να προβεί σε πώληση, μέσω Χρηματιστηρίου Αθηνών, έως 135.000 ιδίων μετοχών της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,47% του μετοχικού κεφαλαίου της, με κατώτατη τιμή πώλησης €0,50 ευρώ ανά μετοχή.
Monday, 18 October, 2010 - 10:53