You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παραβρέθηκαν 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.683.967 μετά ψήφου μετοχές. Εψήφισαν 3 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.683.960 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι το 90,60% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

1)Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 01.01.09-31.12.09 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή και η διανομή μερίσματος € 0,25 ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή θα είναι € 0,225.

Από την 23.04.2010 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ʼυλων Τίτλων της Εταιρίας στις 27.04.2010 (record date).

Η ημερομηνία ενάρξεως πληρωμή μερίσματος ορίσθηκε η 03.05.2010.

2)Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2009.

3)Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν.3693/2008 ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αθανάσιος Μηλιάς, Θεοφάνης Σαξώνης και ο κ. Αριστείδης Δεσποτόπουλος

4)Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη διαχειριστική χρήση 2010, μέλη της εταιρίας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

5)Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6)Προεγκρίθηκε η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010.

7)Σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 42ε του Ν.2190/20 χορηγήθηκε άδεια από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εξαγορά της εταιρίας ALPHA ADVISORY ROMANIA S.A. η οποία είναι θυγατρική της ALPHA BANK A.E.

8)Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποιησή τους θα είναι άμεση.
Wednesday, 21 April, 2010 - 12:30