You are here

Τοξότης: Ενδεικτικά αποτελέσματα 2004

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι σε σημερινή του συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, αφού εξέτασε ενέκρινε την Ενοποιημένη Ένδειξη Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2004. Η Ενοποιημένη Ένδειξη Αποτελέσματος με την σχετική επεξηγηματική κατάσταση επισυνάπτονται.

Η Ενοποιημένη Ένδειξη Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2004 με την Επεξηγηματική Κατάσταση, δεν θα αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρείας, θα δημοσιευτεί όμως στην εφημερίδα ‘‘Xpress Οικονομική’’ την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2005 και αντίτυπα της θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, 1ος όροφος, Λευκωσία.

Επεξηγηματική κατάσταση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ σε συνεδρία την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2005 ενέκρινε το ενδεικτικό αποτέλεσμα για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004.

Κατά την κατάρτιση της ένδειξης του αποτελέσματος, εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στους ετήσιους λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Το ενδεικτικό αποτέλεσμα δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου 2004 η πτώση των τιμών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είχε σαν αποτέλεσμα τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου, τόσο στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων για εμπορία όσο και στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση να μετατραπούν σε ζημιές συνολικού ύψους £19,838 για το έτος. Τα διοικητικά έξοδα στον επενδυτικό κλάδο περιορίστηκαν από £12,812 το πρώτο εξάμηνο 2004 σε £4,707 το δεύτερο εξάμηνο 2004. Τα έξοδα χρηματοδότησης παρέμειναν σταθερά. Συνολικά ο επενδυτικός κλάδος παρουσίασε ζημιά ύψους £197,469.

Ο κλάδος των καλτσικών προϊόντων παρουσίασε μεικτό κέρδος ύψους £223,685 για ολόκληρο το έτος σε σύγκριση με £72,965 για το πρώτο εξάμηνο 2004. Τα έξοδα διοίκησης, πωλήσεων και διανομής παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Τα έξοδα χρηματοδότησης (£130,644) σε συνδυασμό με αποσβέσεις στοιχείων ενεργητικού (£47,655) απορρόφησαν το μεικτό κέρδος και συνολικά ο κλάδος παρουσίασε ζημιά £198,595.

Η συνολική ζημιά του Ομίλου για το 2004 αυξήθηκε από £145,648 το πρώτο εξάμηνο 2004 σε £396,064 για ολόκληρο το έτος.


Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήματα, κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ή/και από δραστηριότητες οι οποίες είναι εκτός των κύριων δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Γίνεται προσπάθεια για βελτίωση των εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Επίσης οι προοπτικές της εταιρείας για το 2005 εξαρτώνται και από την πορεία που θα ακολουθήσει ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Η Ένδειξη Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2004 με την Επεξηγηματική Κατάσταση, δεν θα αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρείας, θα δημοσιευτεί όμως στην εφημερίδα ‘‘Xpress Οικονομική’’ την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2005 και αντίτυπο της θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές στα γραφεία της Εταιρείας Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, 1096, Λευκωσία.
Friday, 25 February, 2005 - 10:00