You are here

Ανεβαίνουν οι συντελεστές δόμησης για διαμερίσματα

17/05/2019 10:45

Σε αύξηση των συντελεστών δόμησης προχωρά η κυβέρνηση παρέχοντας κίνητρα σε developers με στόχο την προώθηση της δημιουργίας προσιτών οικιστικών αναπτύξεων.

Ο υπουργός εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης παρουσίασε σήμερα τους οκτώ πυλώνες στους οποίους βασίζεται το νέο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε σε διάσκεψη Τύπου, ο κ. Πετρίδης, η μια ενότητα πολεοδομικών κινήτρων και εργαλείων αφορά στους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και περιλαμβάνει τα εξής κίνητρα με στόχο την προσιτή κατοικία:

-Αύξηση συντελεστή δόμησης κατά 25% και δημιουργία οικιστικών αναπτύξεων προσιτού ενοικίου, με όρο την ενοικίαση για ελάχιστη περίοδο 8 ετών.

-Αύξηση συντελεστή δόμησης κατά 25%, με όρο 10% να αφορά δημιουργία μονάδων προσιτής κατοικίας.

-Αύξηση συντελεστή δόμησης κατά 45% σε μεγαλύτερης έκτασης τεμάχια, με όρο 20% για δημιουργία μονάδων προσιτής κατοικίας.

Ο δεύτερος πυλώνας κινήτρων αφορά επιδότηση ενοικίου από το υπουργείο εργασίας για λήπτες ΕΕΕ, και ο τρίτος αφορά στην εισαγωγή νέων απλοποιημένων και στοχευμένων στεγαστικών σχεδίων για ακριτικές περιοχές, ορεινές περιοχές και εκτοπισθέντες.

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά νέο πρόγραμμα δημιουργίας οικιστικών μονάδων από τον κυπριακό οργανισμό ανάπτυξης γης (ΚΟΑΓ) και ο πέμπτος τη διαφοροποίηση του ρόλου του ΚΟΑΓ.

Ο έκτος πυλώνας σχετίζεται με την επιδότηση ενοικίου σε εκτοπισθέντες, ο έβδομος με τη συντήρηση-επιδιόρθωση προσφυγικών οικισμών και συνοικισμών αυτοστέγασης και ο όγδοος πυλώνας έχει να κάνει με θέματα συνεργασίας με τις τοπικές αρχές.

Μέτρα πρώτου πυλώνα 

O κ. Πετρίδης αναφερόμενος στα τρία μέτρα που εμπίπτουν στον πρώτο πυλώνα είπε ότι μπορούν να μπουν σε άμεση εφαρμογή.

Για τα μέτρα αυτά είπε υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως το ότι μπορεί να γίνονται εκτός του τεμαχίου ανάπτυξης γης σε άλλο τεμάχιο ή εντός του ίδιου τοπικού σχεδίου, ούτως ώστε το κοινωνικό όφελος να είναι τοπικού χαρακτήρα. Αλλά η υποχρέωση θα είναι να δίνονται 25% προσιτές κατοικίες, σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι ο επενδυτής/εργολήπτης θα μπορεί επίσης, να εξαγοράσει το συντελεστή δόμησης με βάση την τιμή κόστους. Το κόστος που θα προκύπτει για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή-εργολήπτη θα είναι αυξημένο κατά 250% ανά τετραγωνικό μέτρο, ώστε να υπάρχει μια αποτρεπτική προϋπόθεση, σημείωσε.

Βασικές προϋποθέσεις των πολεοδομικών κινήτρων και εργαλείων για  παραγωγή προσιτής κατοικίας είναι όπως ανέφερε ο κ. Πετρίδης να υπάρχει ενιαίο καθαρό εμβαδόν υπό ανάπτυξη τεμαχίου, τουλάχιστον 2000 τ.μ. (4 οικόπεδα), οι περιοχές εφαρμογής να είναι σε οικιστικές ζώνες με συντελεστή δόμησης ίσο ή μεγαλύτερο του 100% εξαιρουμένων των καθορισμένων περιοχών ειδικού χαρακτήρα (ΠΕΧ) ή σε περιοχή εφαπτόμενη με ΠΕΧ και σε περιπτώσεις πολεοδομικής αίτησης για ενιαίο οικιστικό συγκρότημα.

Δεύτερο μέτρο πρώτου πυλώνα

Ο υπουργός εσωτερικών εξηγώντας το 2ο μέτρο του  πρώτου πυλώνα για δημιουργία προσιτής κατοικίας είπε ότι αφορά επιπλέον αύξηση  20% του συντελεστή δόμησης δηλαδή πέραν του 25% του πρώτου πολεοδομικού εργαλείου, με σύνολο 45%, σε μεγαλύτερες αναπτύξεις σε τεμάχια με ενιαίο καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 3000 τ.μ., νοουμένου ότι οι μονάδες προσιτής κατοικίας δημιουργούνται εντός του υπό ανάπτυξη τεμαχίου γης.

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

-Δημιουργία μονάδων προσιτής κατοικίας σε ποσοστό που να ανέρχεται  στο 20%.

-Εντός οικιστικής ζώνης με συντελεστή δόμησης ίσο ή μεγαλύτερο του 1,40:1.

- Μέγιστη αύξηση αριθμού ορόφων περιορίζεται σε 2 πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου από ισχύουσα οικιστική ζώνη.

- Εξασφάλιση σύμφωνης γνώμης αρμόδιας τοπικής αρχής.

- Οι οικιστικές μονάδες τύπου στούντιο ή ενός υπνοδωματίου δεν υπερβαίνουν το 30% του συνόλου των οικιστικών μονάδων.

- Δεν εφαρμόζεται στις περιοχές παραδοσιακών πυρήνων και ΠΕΧ.

-Πρόβλεψη κατάλληλων συστημάτων για αξιοποίηση ΑΠΕ.

Τρίτο μέτρο για προσιτό ενοίκιο

Όσον αφορά το τρίτο μέτρο, σχετίζεται με αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 25%, με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων παραγωγής μονάδων προσιτού ενοικίου.

Προβλέπει μείωση των εμβαδών οικιστικών μονάδων μέχρι και κατά 20%, υιοθέτηση των τεχνικών προδιαγραφών προσιτής κατοικίας και δυνατότητα εξαγοράς μέχρι 25% των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης.

Βασικές προϋποθέσεις είναι το ενιαίο καθαρό εμβαδόν του υπό ανάπτυξη τεμαχίου να είναι τουλάχιστον 2.000 τ.μ., η κατασκευή να γίνει εντός 3 ετών και η ενοικίαση των οικιστικών μονάδων να είναι για τουλάχιστον 8 χρόνια, σε οικιστικές ζώνες, με συντελεστή δόμησης ίσο ή μεγαλύτερο του 1,00:1, εξαιρουμένων των καθορισμένων περιοχών ΠΕΧ ή σε περιοχή εφαπτόμενη με ΠΕΧ.

Της Ηρώς Ευθυμίου