You are here

ΚΤ: Στο 0% το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

18/06/2019 16:12

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), καθόρισε στις 18 Ιουνίου 2019 το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Ιουλίου 2019 - 30 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού

Ο καθορισμός αφορά (α) το κάθε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα και (β) κάθε κυπριακή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), η οποία:

i. παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό ή αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης και

ii. δεν έτυχε εξαίρεσης από την ΚΤΚ λόγω του μικρού ή μεσαίου μεγέθους της.

Βάσει των χρονοσειρών που λήγουν στις  31 Δεκεμβρίου 2019 η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap)  χρησιμοποιώντας τον ευρύ ορισμό πίστωσης είναι -64,1%

H απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο (τραπεζικό) ορισμό πίστωσης είναι -87,7%.

Δεδομένου ότι η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του είναι μικρότερη του 2% και λαμβάνοντας υπόψη τους επιπρόσθετους δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤ, ο οδηγός αποθέματος είναι 0% και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας καθορίστηκε στο 0%.

Πέραν της απόκλισης του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap), η ΚΤΚ λαμβάνει υπόψη μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών κατά την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων που σχετίζονται με περιόδους πιστωτικής επέκτασης.  Οι επιπρόσθετοι δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤΚ, αφορούν το χρέος του ιδιωτικού μη χρηματοοικονομικού τομέα, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, την αγορά ακινήτων, την πραγματική οικονομία και τις εξωτερικές ανισορροπίες.