You are here

Εκούσια εκκαθάριση Osys Global Diversified Investment Fund

05/07/2019 17:33

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Osys Global Diversified Investment Fund (OGDIF) Limited, η οποία λειτουργεί ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ), έχει γνωστοποιήσει την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της για να προχωρήσει σε διάλυση και να τεθεί σε εκκαθάριση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως εκ των πιο πάνω, και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132(1)(ε) του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, ο ΟΕΕΠΑΠ προχωρεί στη διάλυση του και τίθεται υπό εκκαθάριση, και οφείλει να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών.

Σημειώνεται ότι, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του ΟΕΕΠΑΠ, αυτός θα εξακολουθεί να είναι καταχωρημένος στο μητρώο της ΕΚ και να παρουσιάζεται στη σελίδα της, με την ένδειξη «υπό εκκαθάριση».

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, τα άρθρα 63(5) έως (8) του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στον ΟΕΕΠΑΠ, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3(1)(β)(i) και 124(8) του προαναφερόμενου νόμου.