You are here

Rights Issue με βάση την απόφαση 02/12/1999

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έγινε στις 18/02/2000 λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

Α) Όπως η απόφαση του Δ.Σ. που λήφθηκε στις 02/12/1999 σχετικά με την έκδοση και προσφορά για αγορά δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών (rights issue) τροποποιηθεί ως ακολούθως:

--1. Με την αναθεώρηση της τιμής εξάσκησης που θα ήτο £0.80 κατά μετοχή και τον ορισμό νέας τιμής εξάσκησης που θα είναι κατά 40% χαμηλότερη της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας που θα ισχύει κατά τις 5 εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία της άδειας του ΧΑΚ για δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

--2. Με την αναθεώρηση της αναλογίας 1 δικαίωμα προτίμησης αγοράς μετοχών (rights Issue) για κάθε 10 μετοχές που θα κατέχει ο κάθε μέτοχος και τον καθορισμό νέας αναλογίας που θα είναι 1 δικαίωμα προτίμησης αγοράς μετοχών (right issue) για κάθε 7 μετοχές που θα κατέχει ο κάθε μέτοχος.

Β) Όπως η εταιρεία αποδεχθεί την προσφορά των κυρίων μετόχων της για πλήρη εξασφάλιση (underwriting) της επιτυχίας της έκδοσης χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε οφέλους προς αυτούς, άμεσα ή έμμεσα.
Monday, 21 February, 2000 - 00:00