You are here

Αποφάσεις του Δ.Σ. της Salamis Tours (Holdings) Ltd στις 12 Νοεμβρίου 1999

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Ltd στη συνεδρίαση του που έγινε στις 12 Νοεμβρίου 1999 αποφάσισε ότι:

1. 5.160.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 25 σεντ εκδοθούν και προσφερθούν στο ποσό 1.50 Λ.Κ. η κάθε μια, στους κατόχους μετοχών και στους κατόχους δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (warrants) της εταιρείας όπως αυτοί θα φαίνονται ως εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα της εταιρείας κατά την 1η Ιανουαρίου 2000 σε αναλογία μιας μετοχής για κάθε 5 μετοχές που κατέχονται και μια μετοχή για κάθε 5 warrants που κατέχονται, της εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση. Στην έκδοση αυτή θα αγνοούνται οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα.
2. Ποσό που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 645.000 Λ.Κ. που αποτελεί μέρος του ποσού που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό Αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account), κεφαλαιοποιηθεί και το ποσό αυτό χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση μέχρι 2.580.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 25 σεντ την κάθε μια στο κεφάλαιο της εταιρείας που θα εκδοθούν με πλήρη ισοτιμία προς τις υπάρχουσες μετοχές, οι οποίες μετοχές θα διανεμηθούν στους κατόχους μετοχών και στους κατόχους δικαιωμάτων αγοράς μετοχών(warrants) της εταιρείας όπως αυτοί θα φαίνονται ως εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα της εταιρείας.
Tuesday, 16 November, 1999 - 00:00