You are here

Στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ οι νόμοι για εκποιήσεις

14/08/2019 06:54

Στα χέρια των εποπτικών αρχών στη Φρανκφούρτη βρίσκονται από την περασμένη βδομάδα ο επίμαχος νόμος τον οποίο τροποποίησε με πρόταση το ΔΗΚΟ και πέρασε από την πλειοψηφία της ολομέλειας όπως επίσης και ο αρχικός νόμος για τις εκποιήσεις που είχε ψηφίσει η βουλή το 2018.

Η νομική υπηρεσία της ΕΚΤ και τεχνοκράτες της εποπτικής αρχής θα συγκρίνουν και θα αξιολογήσουν τις παρεμβάσεις που έκανε η κυπριακή βουλή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο γενικός εισαγγελέας έχει προχωρήσει σε αναφορά των δύο νόμων που ψήφισε η βουλή σε σχέση με τις εκποιήσεις.

Στελέχη των εποπτικών αρχών που έχουν γνώση των εξελίξεων, ανέφεραν στη StockWatch ότι η ΕΚΤ, αφού αξιολογήσει τους σχετικούς νόμους, θα ετοιμάσει σχετική έκθεση την οποία θα θέσει υπόψη της εγχώριας εποπτικής αρχής για να χειριστεί τα περαιτέρω με τη βουλή.

Οι πληροφορίες που διαρρέουν από τη Φρανκφούρτη είναι ότι οι επόπτες συνεχίζουν να αισθάνονται έντονα για τις πολιτικές παρεμβάσεις σε θέματα που άπτονται των εποπτικών διαδικασιών και προκαλούν στρεβλώσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, το οποίο συνεχίζει να ταλανίζεται από το μεγάλο ποσοστό των ΜΕΔ.

Η αρχική εκτίμηση της Φρανκφούρτης είναι ότι οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο νόμο για τις εκποιήσεις θα επηρεάσουν αρνητικά την κεφαλαιακή επάρκεια, ειδικότερα των συστημικών τραπεζών.

Αυτό έχουν προεξοφλήσει και οι επενδυτές, που έχουν προσγειώσει τις κεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, μετά την ψήφιση των χαλαρώσεων στις εκποιήσεις.

Την ίδια ώρα, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός (ΕΕΜ) αναμένει από την Κεντρική Τράπεζα το τελικό σχέδιο που θα ετοιμάσει σε σχέση με τη σύσταση μηχανισμού ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί προς τη βουλή μέχρι μέσα Οκτωβρίου, με στόχο να αντικαταστήσει τον επίμαχο νόμο του ΔΗΚΟ.

Ήδη στην ΚΤ ομάδα τεχνοκρατών έχει αρχίσει τη σχετική μελέτη για τον καταρτισμό του μηχανισμού στη βάση ανάλυσης όλων των δεδομένων ώστε, να μην προκαλούνται αχρείαστες καθυστερήσεις σε ότι αφορά τη διαδικασία των εκποιήσεων.

Το πιο σημαντικό, όπως τόνισαν στη StockWatch στελέχη του εγχώριου επόπτη, είναι να δοθούν «νόμιμα όπλα» στους επηρεαζόμενους δανειολήπτες να απαιτούν πιστή εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς της ΚΤ από πλευράς τραπεζών και από την άλλη να έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο δικαστήριο, εάν και εφόσον πιστεύουν ότι οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται θα είναι εκτός του νόμου και του κώδικα. 

Φαίνεται ότι οι «υπερεξουσίες» που παρέχονται προς τον χρηματοοικονομικό επίτροπο, με βάση το νόμο του ΔΗΚΟ, δεν βρίσκουν σύμφωνες τις εποπτικές αρχές καθώς, από τη Φρανκφούρτη έχει διαρρεύσει ότι το δικαίωμα παρέμβασης που παρέχεται στον επίτροπο, όχι μόνο ξεφεύγει του αυστηρού πλαισίου που διέπει τις εποπτικές διαδικασίες, αλλά ερμηνεύεται και ως παρέμβαση στις εξουσίες του επόπτη.

Με τις πρόσθετες αρμοδιότητες του επιτρόπου είχε διαφωνήσει η Κεντρική Τράπεζα.

Οι συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να μετρούν τις τυχόν επιπτώσεις από την τροποποίηση του νόμου για τις εκποιήσεις και ειδικότερα κατά πόσο θα διατηρηθεί η δυναμική που είχε αναπτυχθεί σε σχέση με την πώληση μεγάλων πακέτων ΜΕΔ σε ενδιαφερόμενα επενδυτικά ταμεία.

Ανεξάρτητα από την αναφορά των νόμων στο ανώτατο δικαστήριο, οι αλλαγές που έγιναν από τη βουλή σε συνδυασμό με την αναμονή της δικαστικής απόφασης, έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα για την πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων που δείχνουν στους ισολογισμούς τους οι τράπεζες.

Ανώτατα στελέχη τραπεζών ανέφεραν στη StockWatch ότι ενδεχομένως να έχει προκληθεί ένα προσωρινό μούδιασμα στις προσπάθειες για μείωση των ΜΕΔ, αλλά αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει όταν ετοιμαστεί ο μηχανισμός που προωθεί η Κεντρική Τράπεζας και ο οποίος ενδεχομένως να διασκεδάσει τις ανησυχίες των επενδυτών.

Η Ελληνική Τράπεζα, όπως έχει διαρρεύσει, βρίσκεται σε συζητήσεις με τον μεγαλομέτοχο της, Pimco, για πώληση δανείων ύψους €1,5 δισ. και η Τράπεζα Κύπρου φαίνεται να ετοιμάζει νέο πακέτο δανείων προς πώληση, αντίστοιχο με αυτό που πώλησε τον περσινό Αύγουστο στην Apollo. 

Του Λεύκου Χρίστου