You are here

Κάλεσμα ελεγκτών για κυρώσεις από ΕΕ, ΗΠΑ

21/08/2019 13:42

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) υπενθυμίζει όλους τους αδειοδοτημένους Οίκους και τα Μέλη του σχετικά με τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμου του 2016 (Ν. 58(I)/2016).

Ένεκα της υποχρέωσης για άμεση εφαρμογή των κυρώσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) και των περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), ο ΣΕΛΚ καλεί όλα τα Μέλη του και τους αδειοδοτημένους οίκους όπως προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες δέουσας επιμέλειας καθώς και σε τακτική αντιπαραβολή των δεδομένων των πελατών τους στις λίστες κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων που εκδίδονται από τους ΟΗΕ, προς πλήρη συμμόρφωση τους με τις πρόνοιες του Νόμου.

Τονίζεται ότι, επικαιροποιήσεις στο καθεστώς κυρώσεων του Ο.Η.Ε και περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε βρίσκονται επίσης, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ. Ως εκ τούτου, όλα τα μέλη και οι αδειοδοτημένοι οίκοι καλούνται όπως ελέγχουν σε τακτική βάση την ιστοσελίδα.

Υπογραμμίζεται ότι, όλα τα μέλη και οι αδειοδοτημένοι οίκοι που χρησιμοποιούν διαδικτυακά συστήματα ιστορικού ελέγχου (online screening systems) δεν θα πρέπει να βασίζονται απόλυτα στα συστήματα αυτά αλλά θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τα εν λόγω συστήματα είναι επικαιροποιημένες.

Αναφορικά με τον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ ο ΣΕΛΚ επισημαίνει ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ, δύνανται να επιβληθούν κυρώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό/νομικό ή/και οντότητα, που έχει εμπλοκή στη διενέργεια σημαντικής συναλλαγής ή διευκολύνει τη διενέργεια τέτοιας συναλλαγής, με οποιοδήποτε πρόσωπο που υπόκειται σε κυρώσεις.

Ανεξαρτήτως του μη νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα των κυρώσεων των ΗΠΑ, ο ΣΕΛΚ προτρέπει όλα τα μέλη του και τους αδειοδοτημένους οίκους όπως προβούν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να αναλάβουν σε περίπτωση εμπλοκής τους ή διευκόλυνσης συναλλαγής με πρόσωπο το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ.