You are here

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.: ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Πέμπτη 29/08/2019 και ώρα 18:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση με απαρτία 72%. Ύστερα από αίτηση μετόχων  εκπροσωπούντων  ποσοστό πλέον 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας , αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ,   σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η  6η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

H μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Σεπτεμβρίου  2019 , αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και  δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε,  μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ.") κατά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι την 24η Αυγούστου 2019 τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου  124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

 

Friday, 30 August, 2019 - 10:48