You are here

Κέρδη και μέρισμα από Atlantic

24/02/2012 10:48
Μείωση των κερδών της ανακοίνωσε για το 2011 η ασφαλιστική Atlantic λόγω των αυξημένων ζημιών από επενδύσεις. Η εταιρεία αποφάσισε ωστόσο την καταβολή μερίσματος €0,07.

Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους μειώθηκαν στα €2,3 εκ. από €4,1 εκ. το 2010.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν δυσμενώς από τις αυξημένες ζημιές για επενδύσεις οι οποίες ανήλθαν στα €2,36 εκ. (2010: €0,61 εκ.).

Τα μεικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 6,7% και ανήλθαν στα €22,8 εκ. από €21,32 εκ. το 2010.

Οι καθαρές απαιτήσεις από ασφαλιζόμενους ανήλθαν στα €9,28 εκ. από €9,40 εκ.

Τα κέρδη από εργασίες μειώθηκαν στα €3,99 εκ. από €4,27 εκ. παρουσιάζοντας μείωση 6,3%. Τα κέρδη από εργασίες του ασφαλιστικού κλάδου διατηρήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με το 2010 στα €4,02 εκ. Αντίθετα, τα κέρδη από εργασίες του χρηματοοικονομικού τομέα παρουσίασαν μείωση από €209 χιλ. κέρδος σε €21 χιλ. ζημιά λόγω κυρίως της μείωσης του όγκου χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Τα έξοδα διαχείρισης αυξήθηκαν κατά 9,2% στα €4,60 εκ. από €4,21 εκ. λόγω της αύξησης των εξόδων μισθοδοσίας, εξόδων προώθησης και των προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες οι οποίες αυξήθηκαν σε €273 χιλ. από €50 χιλ. το 2010.

Η ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων ανήλθε σε €0,69 εκ. έναντι €0,61 εκ. το 2010. Επιπρόσθετα προέκυψε ζημιά €1,67 εκ. που αφορά μεταφορά από το αποθεματικό δίκαιης αξίας λόγω μόνιμης μείωσης στην αξία μετοχών και ομολόγων διαθέσιμων προς πώληση.

Το ποσό των μεικτών εκκρεμών απαιτήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2011 περιλαμβάνει πρόνοια για την καταβολή ποσού €300 εκ. αναφορικά με τις ζημιές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις της ΑΗΚ λόγω της έκρηξης στο Μαρί. Αντίστοιχη πρόνοια €300 εκ. περιλαμβάνεται στο μερίδιο των αντασφαλιστών το οποίο συμπεριλαμβάνεται στους χρεώστες και άλλους λογαριασμούς.

Η διεύθυνση δεν αναμένει ότι θα προκύψει οποιαδήποτε επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα λόγω του ότι έχει προβεί σε αντασφάλιση του 100% του ασφαλισμένου κινδύνου.

Το ΔΣ κρίνει τα αποτελέσματα του ασφαλιστικού τομέα ως ικανοποιητικά αφού η εταιρεία σε μια δύσκολη χρονιά κατάφερε να διατηρήσει τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. Η μείωση των κερδών από εργασίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, αναφέρει η εταιρεία, καθώς επίσης και οι ζημιές από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων κρίνεται ως αναπόφευκτη λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις χρηματιστηριακές αγορές κατά τη διάρκεια του έτους.

Γ.Χ.