You are here

Αντίστροφη χρέωση και ποινές σε νέο πολυνομοσχέδιο για ΦΠΑ

07/07/2020 06:58

Νέα εργαλεία για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας φόρων και την πάταξη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ προωθεί η εκτελεστική εξουσία με πακέτο δύο νομοσχεδίων που συζητήθηκε χθες στην επιτροπή οικονομικών, με τον σύνδεσμο εγκεκριμένων λογιστών να προτείνει σειρά αλλαγών.

 Με το ένα εκ των δύο νομοσχεδίων, καταργείται η εξουσία του εφόρου φορολογίας να διαγράφει χρέη με βάση τη νομοθεσία του ΦΠΑ, ώστε όλα τα εισπράξιμα ποσά του κράτους να τυγχάνουν χειρισμού από την αρμόδια τεχνική επιτροπή που προβλέπει ο περί λογιστικής και δημοσιονομικής διαχείρισης και περί χρηματοοικονομικού ελέγχου της Δημοκρατίας νόμος.

Το δεύτερο χαρακτηρίζεται ως πολυνομοσχέδιο αφού οι πρόνοιές του καλύπτουν πολλά και διαφορετικά ζητήματα σε σχέση με το ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, την επέκταση της αντίστροφης χρέωσης και την εισαγωγή χρηματικών ποινών σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ ή σε περίπτωση μη σωστής εφαρμογής της αντίστροφης χρέωσης.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο προτείνεται επέκταση της αντίστροφης χρέωσης, δηλαδή απόδοσης του ΦΠΑ από τον λήπτη σε οποιοδήποτε πρόσωπο (έστω και μη εγγεγραμμένο στο φορολογικό μητρώο), για υπηρεσίες ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά που παρέχονται στο πλαίσιο κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε άλλου έργου πολιτικής μηχανικής και παράλληλα, τροποποιείται ο ορισμός της έννοιας «ανακαίνιση» ώστε να περιλαμβάνονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%, οι προσθήκες σε ιδιωτική κατοικία για την οποία έχουν παρέλθει τρία έτη από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτή.

Επιπρόσθετα, με σκοπό την αύξηση των ποσοστών συμμόρφωσης των φορολογουμένων, αυξάνεται η χρηματική επιβάρυνση για μη έγκαιρη υποβολή φορολογικής δήλωσης για ΦΠΑ από €30 σε €100 ενώ, επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση €500 για κάθε φορολογική περίοδο με μέγιστο ποσό τις €5 χιλ. για φορολογούμενους που παραλείπουν να συμμορφωθούν με άρθρα που προβλέπουν απόδοση του ΦΠΑ με το μηχανισμό της αντίστροφης χρέωσης.

Περαιτέρω, αναστέλλεται η καταβολή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ όταν ο φορολογούμενος έχει παραλείψει να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι να συμμορφωθεί και περιορίζεται το δικαίωμα διεκδίκησης πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ εντός έξι ετών από το τέλος της φορολογικής περιόδου εντός της οποίας προέκυψε.

Παράλληλα, υιοθετούνται νέες διατάξεις για την πάταξη της απάτης στον τομέα των κινητών τηλεφώνων και παρόμοιων αγαθών, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ που παρέχει την ευχέρεια στα κράτη για εφαρμογή μηχανισμού αντίστροφης χρέωσης (απόδοση του ΦΠΑ στο κράτος από τον αγοραστή των αγαθών αντί από τον πωλητή) σε ορισμένες συναλλαγές όπου εντοπίζονται δόλιες δραστηριότητες.

Για το νομοσχέδιο, το αρμόδιο υπουργείο πραγματοποίησε διαβούλευση με τον σύνδεσμο εγκεκριμένων λογιστών και τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΠΟΒΕΚ. Σε σχετικές επιστολές των εργοδοτικών οργανώσεων καταγράφεται μεταξύ άλλων η άποψη ότι οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ψηλές χρηματικές επιβαρύνσεις και αυστηρές ποινές.

Προτείνει αλλαγές ο ΣΕΛΚ

Κατά τη χθεσινή συζήτηση εκπρόσωπος του συνδέσμου εγκεκριμένων λογιστών (ΣΕΛΚ) ανέλυσε τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις του συνδέσμου σχετικά με διαφοροποιήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου. Όπως είπε, η διαβούλευση έγινε αρχές Μαρτίου, αλλά καμία από τις εισήγησης του ΣΕΛΚ δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.

Εισηγήσεις του ΣΕΛΚ αφορούν εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων ώστε να δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις για προετοιμασία των λογισμικών συστημάτων τους, καθώς επίσης και επέκταση της πρόνοιας για αντίστροφη χρέωση για ορισμένες παραδόσεις αγαθών και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες πέραν των ενδοκοινοτικών εισαγωγών, ώστε να μην δημιουργούνται στρεβλώσεις.

Σε σχέση με τη μη επιστροφή φόρου σε περίπτωση που εκκρεμεί δήλωση εισοδήματος, ο ΣΕΛΚ επισημαίνει ότι οι εμπορευόμενοι έχουν δικαίωμα να ζητούν επιστροφή του ΦΠΑ και πως αυτή δεν μπορεί να εξαρτάται από την υποβολή μιας φορολογικής δήλωσης ενός άλλου νόμου. «Πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα», υπέδειξε ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να γίνει στέρηση της επιστροφής ΦΠΑ που αποτελεί ταμειακή ροή, ιδιαίτερα σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο.

Παράλληλα, ο σύνδεσμος υποστηρίζει ότι αδίκως η προτεινόμενη νομοθεσία αφαιρεί το δικαίωμα διεκδίκησης ΦΠΑ εάν περάσουν 6 χρόνια έστω και εάν αιτιολογηθεί το αίτημα αν και όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται το όριο των έξι ετών διεκδικώντας επιστροφές μετά την πάροδο της περιόδου, ώστε να μην παρουσιάζουν στοιχεία εάν τους ζητηθούν. Ο ΣΕΛΚ υποστηρίζει ότι η αφαίρεση του δικαιώματος πρέπει να περιοριστεί.

Ο ΣΕΛΚ σχολάζει και το ύψος του προστίμου για τη μη ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με την αντίστροφη χρέωση, υποστηρίζοντας ότι θα είναι καταστρεπτικό για τις πλείστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που ενδεχομένως να βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα που φτάνουν δυνητικά μέχρι και τις €120 χιλ., αναλόγως της ερμηνείας της σχετικής πρόνοιας.

Ο ΣΕΛΚ υποστηρίζει πως εάν στόχος είναι η σωστή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ με τα σωστά ποσά της αντίστροφης χρέωσης, τότε το διοικητικό πρόστιμο, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο της μη υποβολής της ίδιας της δήλωσης.

Της Μαρίας Χαμπή