You are here

Στη δίνη του ελεγκτή η Wargaming

01/12/2020 06:59

Στην δίνη των ευρημάτων της ελεγκτικής υπηρεσίας για το επίμαχο θέμα των «χρυσών» διαβατηρίων, βρέθηκε η Wargaming καθώς, με βάση τα διάφορα στοιχεία που συγκέντρωσαν λειτουργοί της υπηρεσίας προκύπτει ότι μεγάλος αριθμός πολιτογραφήσεων σε διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρίας, έγιναν χωρίς να πληρούνται τα ισχύοντα κριτήρια.

Η Wargaming, εταιρεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με έδρα τη Λευκωσία, είναι μια από τις μεγαλύτερες φορολογούμενες εταιρείες στην Κύπρο με επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. 

Εργοδοτεί περίπου 400 άτομα, είναι επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας με ποσοστό 20,6% και πρόσφατα προχώρησε να επενδύει και σε ακίνητα.

Στην έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας, αποφεύχθηκε να γίνει αναφορά του ονόματος της εταιρείας, ωστόσο, με ειδικό σημείωμα του ο γενικός ελεγκτής ενημέρωσε, τόσο το υπουργείο εσωτερικών, όσο και τον γενικό εισαγγελέα για ποια εταιρεία γίνεται εκτενής λόγος στην έκθεση του.

Όπως υποστηρίζει στην έκθεση της η ΕΥ, τη χρονική περίοδο 2013- 2017, 64 ανώτατα και στελέχη άλλων βαθμίδων του προσωπικού της Wargaming, φαίνεται να πολιτογραφήθηκαν όλοι επί θητείας του Σωκράτη Χάσικου στο υπουργείο εσωτερικών τη χρονική περίοδο 2013 -2017.

Σημειώνεται ότι από τις 64 περιπτώσεις εντοπίστηκαν 27 άτομα να εργοδοτούνται από την εν λόγω εταιρεία ενώ τα υπόλοιπα 37 άτομα δεν φαίνεται να αποτελούσαν μέρος του εργατικού της δυναμικού, αλλά πολιτογραφήθηκαν ως να σχετίζονται με αυτήν.

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι τα άτομα αυτά ενδεχομένως να είναι στελέχη της εταιρείας που εργάζονται στο εξωτερικό ή ακόμη και να μην σχετίζονται καθόλου με την εταιρεία.  

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ έχει εντοπιστεί ότι κάποιοι αιτούντες δήλωσαν ότι διέμεναν σε συγκεκριμένες οδούς, ή διαμερίσματα τη στιγμή που τα εν λόγω ακίνητα μέχρι σήμερα είναι οικόπεδα ή χώροι στάθμευσης ή ημιτελή κτήρια που ξεκίνησαν να κτίζονται παλαιότερα και οι εργασίες σταμάτησαν πριν πολύ καιρό. 

«Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω άτομα, ή άλλοι πάροχοι ή/και δικηγόροι εκ μέρους τους, ενδεχομένως να προέβηκαν σε ψευδή δήλωση ως προς τον τόπο διαμονής τους με σκοπό την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας», ισχυρίζεται η ΕΥ. 

Προβάλλεται ο ισχυρισμός από την ΕΥ ότι άτομα της εταιρείας που είχαν πολιτογραφηθεί εντοπίστηκαν να έχουν τίτλο ακίνητης ιδιοκτησίας, χωρίς ωστόσο να πληρούν το σχετικό κριτήριο αφού αγόρασαν τα ακίνητα μετά την πολιτογράφηση τους.

Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις κατάθεσης πωλητήριων εγγράφων που δεν έχουν ακόμα μεταβιβαστεί και ενδεχομένως να αφορούν εικονικές πράξεις.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι εκεί που υποτίθεται βρίσκονται τα διαμερίσματα υπάρχει υπόγειος χώρος στάθμευσης, ημιτελές κτήριο που ξεκίνησε να κτίζεται παλαιότερα και οι εργασίες σταμάτησαν πριν πολύ καιρό», αναφέρεται στην έκθεση.

«Με εξαίρεση την αγορά πέντε ακινήτων, εκ των οποίων το ένα στη συνέχεια αποξενώθηκε δια δωρεάς, όλες οι πράξεις αγοραπωλησιών ακινήτων φαίνεται να έγιναν μεταξύ συγκεκριμένων εταιρειών που συνδέονται μεταξύ τους και τούτο ενισχύει το ενδεχόμενο πολλές περιπτώσεις πωλήσεων να αφορούν εικονικές πράξεις», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ελεγκτική υπηρεσία, πολλές περιπτώσεις, ο αγοραστής αγόραζε κάτι που ήταν στο χαρτί. Θα έπρεπε να καταβάλει το σύνολο, ή σχεδόν το σύνολο, της αξίας της ακίνητης περιουσίας με την υπογραφή του πωλητήριου συμβολαίου, χωρίς όπως φαίνεται να παρείχε οποιαδήποτε εξασφάλιση για τον αγοραστή του ακινήτου σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων του συμβολαίου από μέρους του πωλητή.

Από τα 64 πρόσωπα, τα 33 εντοπίστηκαν να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο άμεσης φορολογίας του τμήματος και εξ αυτών τα 27 να είναι υπάλληλοι της εταιρείας.

Από αυτούς, μόνο τέσσερεις φαίνεται να πληρούσαν τις προϋποθέσεις για πολιτογράφηση.

Πέντε άτομα, εντοπίστηκαν να έχουν πληρώσει εφάπαξ ποσό στο τμήμα φορολογίας €100.000 με ειδική πληρωμή, χωρίς να έχουν φορολογική υποχρέωση.

Η ΕΥ υποστηρίζει στην έκθεση της ότι ουδείς εκ των 64 πολιτογραφηθέντων πληρούσε και τα δύο οικονομικά κριτήρια και ότι η πολιτογράφηση των εν λόγω προσώπων ενδεχομένως να συνιστά κατάχρηση εξουσίας. 

Αιχμές κατά πρώην υπουργού εσωτερικών

Στην έκθεση της η ΕΥ υποστηρίζει, πως το 2017 δόθηκε πληροφόρηση, ενώ είχε ανατεθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία η προμήθεια γυαλιών (σύστημα υαλοπετασμάτων) του υπό κατασκευή κτηρίου της Wargaming, στη συνέχεια η συγκεκριμένη εργασία ανατέθηκε σε άλλη εταιρεία, της οποίας μοναδικός μέτοχος ήταν ο τότε υπουργός εσωτερικών, Σ. Χάσικος.

Σημειώνεται ότι το κτήριο αυτό κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 2014 και 2015.

Ερωτηθείς ο εκπρόσωπος της ΕΥ Μάριος Πετρίδης κατά πόσο μία εταιρεία της εμβέλειας της Wargaming με σημαντική συνεισφορά στα οικονομικά δρώμενα του τόπου δεν θα μπορούσε να τύχουν ανώτατα της στελέχη του κυπριακού διαβατηρίου, σημείωσε ότι η υπηρεσία του δεν έχει ένσταση στο να πολιτογραφηθούν με βάση τα σχετικά κριτήρια οι μέτοχοι της εταιρείας.

«Αυτό που συνέβη», είπε, «είναι πως οι αρμόδιες αρχές παρέκλιναν των όρων εντολής τους, παραβίασαν ενδεχομένως τα ισχύοντα κριτήρια και προχώρησαν σε πολιτογραφήσεις ατόμων που δεν εμπίπτουν των κριτηρίων». 

Η Wargaming δεν θέλησε χθες να σχολιάσει τη σχετική έκθεση του γενικού ελεγκτή και τα ευρήματα σε σχέση με την εταιρεία.

Του Λεύκου Χρίστου