You are here

Λίστα Οδυσσέα με δάνεια που αγγίζει πολλούς

08/02/2021 06:57

Πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ) που είναι ενεργά στην πολιτική φαίνεται να βρίσκονται στη λίστα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία διενήργησε διεξοδικό έλεγχο για τα δάνεια που συνήψαν από πρώην συνεργατικά ιδρύματα.

Η έρευνα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της Μάριο Πετρίδη, έχει ολοκληρωθεί και είναι στη διαδικασία αποστολής της στην ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία χειρίζεται, κατά βάση, το κακό χαρτοφυλάκιο της πρώην ΣΚΤ καθώς και ένα μέρος εξυπηρετούμενων χορηγήσεων το οποίο δεν απορρόφησε η Ελληνική Τράπεζα.

Η έρευνα της ΕΥ εξετάζει τα δάνεια 161 ΠΕΠ με δείγμα από το 2008 και με έλεγχο των τραπεζικών τους λογαριασμών από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι το 2019 και τα οποία αγγίζουν, μεταξύ άλλων, υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην πολιτική και κομματική ζωή του τόπου.

Στο πλαίσιο του σχετικού της ελέγχου, οι λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εξέτασαν όλες τις αναδιαρθρώσεις δανείων των ΠΕΠ, τους χειρισμούς που έγιναν από πλευράς των πρώην ΣΠΙ στα δάνεια τους, είτε αυτά ήταν ΜΕΔ ή όχι, στην περίοδο πριν και μετά που περιλήφθηκαν στον κατάλογο των ΠΕΠ, και κατά πόσο έτυχαν με τον οποιονδήποτε τρόπο ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με απλούς δανειολήπτες.

Από την Ελεγκτική Υπηρεσία είχε διαρρεύσει τον περασμένο Δεκέμβριο ότι στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων που είχε κάνει η πρώην ΣΚΤ σε ΠΕΠ, διαπιστώθηκε πως για δύο εν ενεργεία βουλευτές η τράπεζα περιθωριοποίησε πόσο €599 χιλ. από το σύνολο ποσού €3,47 εκατ. και προχώρησε σε διαγραφή ποσού €13 χιλ. από δάνειο άλλου βουλευτή. 

Οι πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η StockWatch αναφέρουν ότι στη λίστα των 161 ΠΕΠ περιλαμβάνονται και άτομα τα οποία είχαν μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσο τα εν λόγω ΠΕΠ, συνεχίζουν να είναι και σήμερα ενεργά στην πολιτική ζωή.

Αυτό θα γίνει γνωστό μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεδομένου ότι και η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα δώσει τη συγκατάθεση της.

Διαδικαστικά η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα τύχει επεξεργασίας από τεχνοκράτες της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι οποίοι θα κάνουν τις παρατηρήσεις τους επί της έκθεσης.

«Εκτιμώ ότι η λίστα με όλα τα στοιχεία και τις διαπιστώσεις της έρευνας θα βρίσκονται στα χέρια της ΚΕΔΙΠΕΣ εντός της εβδομάδας και μόλις ολοκληρωθεί το μέρος αυτής της διαδικασίας η έκθεση θα τεθεί και ενώπιον της Επιτρόπου», ανέφερε στη StockWatch ο κ. Πετρίδης.

Ενδεχομένως η ΚΕΔΙΠΕΣ να ζητήσει διευκρινίσεις ή ακόμη και να διαφωνήσει με αναφορές ή διαπιστώσεις της ΕΥ, δεδομένου ότι θα παραθέσει και τα σχετικά τεκμήρια.

Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα που θα τεθεί στην ΚΕΔΙΠΕΣ για να κάνει τις παρατηρήσεις της, ο Μ. Πετρίδης σημείωσε ότι θα δοθεί εύλογος χρόνος στον εποπτευόμενο για να απαντήσει.

Επεσήμανε ότι τα στοιχεία με τα δάνεια τα οποία συνήψαν ΠΕΠ από πρώην συνεργατικά ιδρύματα, τα έδωσε στην ΕΥ η ΚΕΔΙΠΕΣ και εξέφρασε την άποψη ότι μεταξύ των δύο μερών δε θα υπάρξουν διιστάμενες απόψεις.

Υπενθύμισε ότι ο γενικός ελεγκτής έχει καθιερώσει ελεγκτική οδηγία, σύμφωνα με την οποία, 40 μέρες πριν από εκλογικές αναμετρήσεις, δε θα δημοσιοποιείται οποιαδήποτε έκθεση της ΕΥ.

Σημειώνεται ότι και τα 161 ΠΕΠ είχαν λάβει επιστολή από το γενικό ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη από τον περασμένο Νοέμβριο από τα οποία είχε ζητήσει επιβεβαίωση των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Στους ΠΕΠ που συνήψαν δάνεια από πρώην ΣΠΙ στάλθηκαν τρεις τύποι επιστολών:

Ο πρώτος τύπος αφορούσε ΠΕΠ που δεν είχαν καμία συναλλαγή και κανένα δάνειο ή υπόλοιπο στο συνεργατισμό,

Ο δεύτερος τύπος επιστολής αφορούσε ΠΕΠ που είχαν δάνεια στο συνεργατισμό αλλά ήταν εξυπηρετούμενα, και,

Ο τρίτος τύπος επιστολής αφορούσε ΠΕΠ που είχαν δάνεια στο συνεργατισμό και τα οποία σε κάποια φάση κατέστησαν μη εξυπηρετούμενα.

Του Λεύκου Χρίστου