You are here

ΚΕΔΙΠΕΣ: Εθνική εταιρεία για ενοίκιο αντί δόσης

24/06/2021 07:14

Τα τελευταία κομμάτια του παζλ παρέμειναν για να εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν το αίτημα του ΥΠΟΙΚ για μετατροπή της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management company) γνωστή και ως κακή τράπεζα (bad bank), όπως είχε αποκαλύψει η StockWatch τον Ιούλιο του 2020.

Οι διαβουλεύσεις του υπουργείου οικονομικών με την αρμόδια διεύθυνση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και όπως εκτιμάται είναι θέμα χρόνου η ΚΕΔΙΠΕΣ να μετατραπεί σε μία εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχειών, μέσω της οποίας θα εφαρμοστεί το εκκολαπτόμενο σχέδιο για προστασία της στέγης, με την πρακτική της καταβολής ενοικίου αντί δόσης.  

Το σχέδιο, τύπου mortgage to rent, θα απευθύνεται σε ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού, τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλλουν την ελάχιστη δόση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τον ανώτερο οικονομικό λειτουργό του ΥΠΟΙΚ Διονύση Διονυσίου, η ΚΕΔΙΠΕΣ με βάση το νέο καθεστώς που θα έχει, θα μπορεί να εφαρμόσει το σχέδιο mortgage to rent (ενοίκιο αντί δόσης), το οποίο θα είναι εντελώς διαφορετικό από όλα τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί για στήριξη της πρώτης κατοικίας.

Ο κ. Διονυσίου, σε δηλώσεις του στη StockWatch διευκρίνισε ότι το εν λόγω σχέδιο θα είναι πέραν του προγράμματος Εστία, μέσω του οποίου προστατεύεται η πρώτη κατοικία.

«Το συγκεκριμένο σχέδιο», είπε, «θα στοχεύει στην προστασία της στέγης και όχι της πρώτης κατοικίας καθώς, η κατοικία ή επαγγελματική στέγη, δεν θα ανήκει στους ιδιοκτήτες τους, αλλά θα εκχωρείται στην ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία θα είναι και ο κάτοχος του τίτλου ιδιοκτησίας».  

«Ουσιαστικά, ο κάτοχος της πρώτης κατοικίας θα μετατρέπεται σε μακροχρόνιο ενοικιαστή», παρατήρησε ο κ. Διονυσίου.

Πρόσθεσε ότι η κατοικία θα εκχωρείται σε μία αξία που θα καθοριστεί από την αρμόδια αρχή ενώ, το υπόλοιπο του δανείου, που ενδεχομένως θα προκύψει, θα διαγράφεται.

Ειδικότερα σε ότι αφορά ιδιοκτήτες στέγης, οι οποίοι θα είναι πέραν των 65ετών, θα έχουν το δικαίωμα να παραμένουν στην κατοικία τους καταβάλλοντας χαμηλό ενοίκιο εφόρου ζωής.

Σημειώνεται ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ θα τους παρέχει το δικαίωμα να απευθύνονται σε συγγενείς πρώτου βαθμού, για να αγοράσουν την κατοικία ή την επαγγελματική στέγη.

Οι επηρεαζόμενοι δανειολήπτες που θα είναι κάτω των 65 ετών θα τους δίδεται το δικαίωμα, εντός πέντε ετών, να αγοράσουν εκ νέου την κατοικία τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα έχει το δικαίωμα, μετά από παρέλευση πέντε ετών, να πωλήσει σε ιδιώτη το ακίνητο.

Όπως τόνισε ο κ. Διονυσίου, η ΚΕΔΙΠΕΣ, για να διαδραματίσει αποτελεσματικά το νέο της ρόλο, θα πρέπει να μετατραπεί σε μία εθνική εταιρεία, έτσι ώστε να μπορεί να αγοράζει από τις τράπεζες και από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ένα καθορισμένο τύπο δανείων τα οποία θα έχουν εύρος εξασφάλισης την πρώτη κατοικία μέχρι αγορά αξίας €350 χιλ.

Πρόσθεσε ότι το ΥΠΟΙΚ θα προκηρύξει, εντός των ημερών, εξωτερικό διαγωνισμό για εξεύρεση συμβουλευτικών οίκων οι οποίοι θα οριστικοποιήσουν το σχέδιο και θα ετοιμάσουν το διαδικαστικό πρόγραμμα μετατροπής της ΚΕΔΙΠΕΣ σε μία εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Σχετικό κονδύλι, έχει εγκριθεί από τη βουλή από τον περασμένο Απρίλιο. 

Τονίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να υλοποιήσουν ένα τέτοιο σχέδιο καθώς, με βάση τους εποπτικούς κανόνες, οι τράπεζες, δεν μπορούν να κρατήσουν ακίνητα στους ισολογισμούς τους, πέραν των τριών χρόνων.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ θα αποκτά το ακίνητο σε μία τιμή γύρω στο 60% της αγοραίας αξίας και παράλληλα με την απόκτηση του ακινήτου θα υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με την οποία το ύψος του ενοικίου θα καθορίζεται στο 2% με 3% της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

Ο ενοικιαστής θα πρέπει να καλύπτει πέραν του ενοικίου, τους πάγιους λογαριασμούς συντήρησης ή επιδιόρθωσης ενώ, τα έξοδα ασφάλισης της κατοικίας θα τα αναλαμβάνει η ΚΕΔΙΠΕΣ.

Ο ανώτερος λειτουργός του ΥΠΟΙΚ σημείωσε ότι για κάποιες κατηγορίες νοικοκυριών που δεν θα είναι ικανές να πληρώσουν καν το συμβολικό ενοίκιο, θα παρεμβαίνει το κράτος και θα το καλύπτει.

Οι κατηγορίες αυτές αφορούν κάποια νοικοκυριά που καλύπτονται από τα διατάγματα του υπουργείου εμπορίου σε σχέση με την επιδότηση του λογαριασμού της ΑΗΚ.

Κατά τον κ. Διονυσίου, το σχέδιο αυτό θα αποτελεί ένα τελευταίο, ενδεχομένως δίκτυ κοινωνικής προστασίας των δανειοληπτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες αδυνατούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις οποιεσδήποτε οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

Του Λεύκου Χρίστου