You are here

VIDAVO A.E.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με δ.τ. VIDAVO A.E. σε τακτική γενική συνέλευση την 30η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 (1.01.2016-31.12.2016) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (1.01.2016-31.12.2016).
Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2017.
Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2016.
Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2017.
Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρίας, που υπογράφηκαν από την 1-1-2016 έως και την 31-12-2016.
Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.08.2017.
Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού - αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας.
Έγκριση για την παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας σε χρηματιστηριακή αγορά αξίων της ευρωπαϊκής ένωσης και παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων της ένταξης (dual listing).
Έγκριση εκπόνησης και υλοποίησης πλάνου ανάπτυξης κι ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή και παροχή εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση όλων των όρων συνεργασίας και την υλοποίηση αυτού.
Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμου Θέρμης) - να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Aϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, να καταθέσουν στην Εταιρεία (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμου Θέρμης), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση την 12η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμος Θέρμης). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμος Θέρμης). Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας καθώς και της υποβολής των σχετικών εγγράφων κατάθεσης και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία της Επαναληπτικής Συνέλευσης.
Tuesday, 1 August, 2017 - 13:55