You are here

Νέα στρατηγική για ανάπτυξη της οικονομίας

21/07/2021 12:35

Τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, η οποία όπως τονίστηκε αφορά όλους τους κυπρίους, παρουσίασε σήμερα σε διαδικτυακή εκδήλωση το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.

Ο Πρόεδρος της Καθοδηγητικής Επιτροπής του Έργου Δρ. Αντρέας Ασσιώτης, ανέφερε ότι η διαμόρφωση της οικονομικής στρατηγικής είναι η στρατηγική όλων των κυπρίων και «προσδοκούμε να την υποδεχθείτε και να την αγκαλιάσετε».

Σημείωσε ότι το όραμα είναι φιλόδοξο και ρεαλιστικό, η Κύπρος να είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του κόσμου για να ζει κάποιος, να εργάζεται και να δραστηριοποιείται.

«Πρέπει να γίνουμε ένα κράτος πρότυπο με ανθεκτική, ακμάζουσα οικονομία και δίκαιη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς», ανέφερε προσθέτοντας ότι όλες οι πτυχές του οράματος θα στηρίζονται από προηγμένη τεχνολογία και περιβαλλοντική αειφορία.

Ο κ. Ασσιώτης εξήγησε ότι το όραμα αυτό δεν σημαίνει «να ξηλώσουμε το υφιστάμενο μοντέλο της οικονομίας» αλλά «κτίζει πάνω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας τόσο αυτά που έχουμε αξιοποιήσει όσο και αυτά που μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω».

«Λαμβάνει υπόψη και επιλύει αδυναμίες της υφιστάμενης κατάστασης, όπως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την εξάρτηση στις εισαγωγές», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι «το νέο αναπτυξιακό μοντέλο στοχεύει σε υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, με ανοικτές, ελεύθερες και δίκαιες συνθήκες στην αγορά, με διαφανή αξιόπιστα ιδρύματα, με αυξημένη παραγωγικότητα και εξαγωγικό προσανατολισμό με έμφαση στην ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής και στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία».

«Η στρατηγική περιλαμβάνει δέσμη πρακτικών και εφαρμόσιμων εισηγήσεων στην βάση δύο πυλώνων, τις οριζόντιες ή τις τομεακές δράσεις και τις κάθετες δράσεις», σημείωσε.

Επιπλέον, ο κ. Ασσιώτης τόνισε πως ένας τρόπος για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της οικονομίας είναι «η συνεισφορά των πέντε τομέων με υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης να μην υπερβαίνει το 50% της συνολικής ανάπτυξης», σημειώνοντας ότι το αντίστοιχο ποσοστό σήμερα είναι γύρω στο 75%.

Επεσήμανε ότι «η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση βρίσκονται στην καρδιά της στρατηγικής που προτείνουμε». 

Ανέφερε ότι η Κύπρος θα ακολουθήσει ένα μοντέλο ανάπτυξης ώστε να μετατραπεί σε ένα αειφόρο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της Ευρώπης ενώ στις εισηγήσεις είναι και η ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα οι οποίοι θα πρέπει να συνεισφέρουν ένα ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό στη συνολική παραγωγή.

Ανέφερε ότι η στρατηγική δεν αποκλείει κανένα τομέα.

Σημείωσε το νέο οικονομικό μοντέλο έχει ήδη ενσωματωθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια προσπάθεια, συνοδεύεται και από κάποιο προϋπολογισμό τονίζοντας ότι η στρατηγική για την οικονομία θα πρέπει να συνδεθεί με τον προϋπολογισμό και τα επόμενα χρόνια.

Κάποια κομμάτια της στρατηγικής έχουν αρχίσει να υλοποιούνται όπως είναι η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, επεσήμανε.

Διαφέρει το όραμα

Ο Συνέταιρος - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της PwC Κύπρου, Φίλιππος Σώσειλος, ανέφερε ότι το όραμα 2035 περιγράφει ένα σύνολο στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων για τους οποίους θα είναι υπεύθυνο το κάθε υπουργείο.

Σημείωσε ότι το όραμα διαφέρει από προηγούμενες προσπάθειες καθώς το σχέδιο είναι ολιστικό ενώ σε ότι αφορά τη δομή διακυβέρνησης προτείνονται μηχανισμοί για την εφαρμογή, παρακολούθηση και ανάληψη ευθυνών.

Υπογράμμισε ότι απαιτείται ανακατεύθυνση του ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις μελλοντικές τάσεις και ανάγκες ανάπτυξης.

Τόνισε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της στρατηγικής ενώ για τους θεσμούς, σημείωσε ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία, αποτελεσματικότητα και πάταξη της διαφθοράς.

«Πρέπει να κινηθούμε προς ψηφιοποίηση,, διαφοροποίηση, έρευνα και ανάπτυξη.  Φιλοδοξούμε μια σύγχρονη, ισχυρή, ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία», ανέφερε.

Επεσήμανε ακόμη ότι ο δημόσιος μηχανισμός μακροχρόνιου οικονομικού σχεδιασμού χρειάζεται κεντροποίηση και ενίσχυση.

Σημείωσε ότι η Κύπρος πάει πίσω σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ και πρέπει να κινηθούμε με αποφασιστικότητα.

Πρόσθεσε ότι ο δρόμος υλοποίησης περνά μέσα από τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των οριζόντιων και τομεακών δράσεων.

Ορίζοντες δράσεις αποτελούν μειωμένη γραφειοκρατία και ευέλικτη διακυβέρνηση, μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, εξαιρετικό σύστημα υγείας και εκπαίδευσης.

Όπως διαφάνηκε, ανέφερε, τα τρία τέταρτα του ποσοστού μεγέθυνσης της οικονομίας προερχόταν από 5 τομείς.

«Στοχεύουμε σε ποικιλόμορφη ανάπτυξη από ευρύτερο σύνολο τομέων και ανθεκτική οικονομία και μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία», είπε.

Σύμφωνα με τη στρατηγική, τομείς που μπορούν να φέρουν ανάπτυξη είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η γεωργική τεχνολογία, ο αγροτουρισμός, ο τουρισμό υγείας και ευελιξίας, η ελαφρά βιομηχανία, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Το όραμα περιλαμβάνει πέραν των 200 δράσεων.

Η ανάγκη θέσπισης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της οικονομίας της Κύπρου διαπιστώθηκε, ιδιαίτερα μετά και την ανάλυση της πρώτης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο που δημοσιεύτηκε το 2019».

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου Τάκης Κληρίδης τόνισε πως «επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για μετάβαση σε ένα νέο σύγχρονο οικονομικό μοντέλο, το οποίο θα διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας με απώτερο στόχο να διασφαλίσει την ευημερία των σημερινών πολιτών, αλλά και των μελλοντικών γενεών».

Ανέφερε ότι το όραμα 2035 έχει διαμορφωθεί μέσα από εντατικό διάλογο με ένα ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε σχέση με την χάραξη της αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου τα επόμενα 15 χρόνια και πρόσθεσε ότι «στη βάση του καθορισμού του οράματος για το μέλλον της χώρας και ανάλυση των προοπτικών ανάπτυξης της οικονομίας εντός του παγκόσμιου περιβάλλοντος, έχουν εντοπιστεί πέραν των 200 οριζόντιων και τομεακών πρακτικών εισηγήσεων για παρεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν με στόχο την ανάπτυξη της χώρας μας».

Είπε ακόμη ότι το Συμβούλιο Οικονομίας συνέδραμε στις προσπάθειες του κράτους για καταρτισμό του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο βρίσκεται «σε πλήρη συνέπεια με τους στόχους, μεταρρυθμίσεις και δράσεις της νέας στρατηγικής, όραμα 2035».

Ο κ. Κληρίδης κάλεσε όλους που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα οικονομικά δρώμενα του τόπου να στηρίξουν την προσπάθεια του συμβουλίου και να συμβάλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας «για τη σημερινή και μελλοντική οικονομία και κοινωνία του τόπου».

Μόνο με πολιτική συναίνεση μπορούν να προωθηθούν και υλοποιηθούν πολιτικές αυτής της εμβέλειας και του χρονικού βάθους, πρόσθεσε.

Σε χαιρετισμό του ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στρατής Καστρισιανάκης προέβη σε μια ιστορική διαδρομή αρχίζοντας από τον Ιούλιο του 2018 όταν το Συμβούλιο Οικονομίας συζήτησε την ανάγκη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης και έγινε αίτημα στην Κομισιόν και εγκρίθηκε.

Ανέφερε ότι «η μακροπρόθεσμη στρατηγική υποβλήθηκε από την Κύπρο και δεν επιβλήθηκε από κανέναν τρίτο» και τόνισε ότι «είναι στα χέρια της κυπριακής κοινωνίας να εφαρμοστεί σωστά και να επιτύχει αυτή η στρατηγική».

Ο κ. Καστρισιανάκης χαιρέτισε το γεγονός ότι υπήρξε δημόσια διαβούλευση για τη νέα στρατηγική «για να ακουστούν όλες οι φωνές στην Κύπρο» και πρόσθεσε ότι η Κομισιόν είναι «πολύ ευχαριστημένη» γιατί «η στρατηγική είναι σύμφωνη με τους βασικούς άξονες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης».

«Η στρατηγική στηρίζεται πάνω στα πλεονεκτήματα και στα δυνατά σημεία της Κύπρου», υπογράμμισε.

Ιστορική συγκυρία

Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης χαρακτήρισε ιστορική συγκυρία την παρουσίαση της νέας Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, με τίτλο «Όραμα 2035».

Μιλώντας ενώπιον της εκδήλωσης παρουσίασης της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής, ο κ. Πετρίδης ανέφερε το μοντέλο ανάπτυξης είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο το ΥΠΟΙΚ και την κυβέρνηση αλλά είναι συλλογική προσπάθεια.

«Αυτό που ενδεχομένως να έλειπε όλα αυτά τα χρόνια είναι ένας κεντρικός σχεδιασμός. Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός μετά την τουρκική εισβολή το 1974, καταρτίστηκε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που ακολουθήσαμε με αποτέλεσμα να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τις καταστροφικές συνέπειες της εισβολής ενώ παρατηρήθηκε shape recovery», ανέφερε.

«Είναι ιστορική συγκυρία που βλέπουμε το κεντρικό όραμα να αντανακλάται στους προϋπολογισμούς. Είναι με συγκεκριμένες πρόνοιες στον προϋπολογισμό που αφορούν εθνικές δράσεις», τόνισε.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να πραγματώσουμε το όραμα της κοινωνίας και της οικονομίας για τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισε.

«Το μοντέλο του άκρατου δανεισμού που οδήγησε στην κρίση του 2009 καταδεικνύει ότι τα μοντέλα ανάπτυξης που θα ακολουθηθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν το στοιχείο της βιωσιμότητας», τόνισε.

Επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών κάλεσε όλους όσοι έχουν και άλλες ιδέες να τις καταθέσουν μέχρι τις 9 Αυγούστου που λήγει η δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική, ούτως ώστε αυτή η συλλογική προσπάθεια, όπως είπε, που είναι μια προσπάθεια της κοινωνίας της Κύπρου, να μετουσιωθεί σε πράξη.

«Όποτε αποφασίσαμε συλλογικά να προχωρήσουμε ως χώρα πετύχαμε. Αποφασίσαμε συλλογικά το 1974 να ανακάμψει η οικονομία, αποφασίσαμε συλλογικά να κάνουμε μια τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση το 2002, αποφασίσαμε συλλογικά ότι έπρεπε να συνεργαστούμε ως πολιτικά κόμματα και κοινωνία για να ενταχθούμε στην ΕΕ το 2004», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, τώρα είναι η ώρα που συλλογικά πρέπει να πορευθούμε συντεταγμένα προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο ήδη αρχίσαμε να υλοποιούμε.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο που έχει γίνει προς αλλαγή του μοντέλου της οικονομίας τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία υπήρξαν νέοι τομείς της οικονομίας όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Είπε ακόμη ότι ο τουρισμός διαφοροποιήθηκε μέσω ξεχωριστής στρατηγικής που μας βοήθησε και να αντιμετωπίσουμε μέχρι σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις συνέπειες αυτής της κρίσης.

«Η ύφεση μας ήταν πολύ μικρότερη από ό,τι θα ήταν αν δεν προχωρούσαμε συντεταγμένα στην αλλαγή αυτού του μοντέλου τα τελευταία χρόνια και αν δεν δίναμε έμφαση σε νέους τομείς της οικονομίας», υπογράμμισε.

Υπάρχουν προοπτικές στην κυπριακή οικονομία, υπάρχουν προοπτικές διαφοροποιήσεις και του τομέα των υπηρεσιών, υπάρχουν προοπτικές ακόμη και στον γεωργικό τομέα τον οποίο ξεχάσαμε εδώ και πολύ καιρό, ανέφερε, προσθέτοντας ότι άλλες χώρες, ανεπτυγμένες, δεν αγνοούν τον αγροτικό (Ολλανδία, Δανία, ΗΠΑ, Αυστραλία), ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Πρόσθεσε ότι «δεν είναι μόνο να κατοχυρώσεις το χαλλούμι, είναι να μπορείς να το παράξεις, να μπορείς να αυξήσεις την παραγωγή και να μπορείς να αυξήσεις το αιγοπρόβειο».

Τέλος, ο κ. Πετρίδης είπε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας από τους πιο βασικούς τομείς και θα πρέπει να εξαντλήσουμε, όπως είπε, αυτή την προοπτική υψηλής ποιότητας που προσφέρει ο τομέας.

Της Γεωργίας Χαννή