You are here

Γ. Άππιος:Έμφαση AstroBank στην ανάπτυξη εργασιών

31/03/2017 07:30

Επιθετική ανάπτυξη των εργασιών της στοχεύει η AstroBank, σηματοδοτώντας νέα εποχή στη λειτουργία της μετά την αλλαγή της επωνυμίας από Τρ. Πειραιώς.

Οι νέοι ιδιοκτήτες της Τράπεζας αποβλέπουν σε συνεργασία με την Τρ. Πειραιώς, που παραμένει ένας εκ των μετόχων, αλλά και σε οφέλη από τις συνέργειες που θα προκύψουν μεταξύ τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AstroBank Γιώργος Άππιος, σε συνέντευξη του στη StockWatch, σκιαγραφεί το νέο επιχειρησιακό πορτραίτο της τράπεζας, αποτυπώνει τους βραχυπρόθεσμους στόχους της καθώς και τους νέους καινοτόμους τρόπους προσέγγισης στην εξυπηρέτηση πελατών.

Εκτιμά ότι το νέο διοικητικό σχήμα έχει όραμα για να θέσει τις βάσεις των προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης της τράπεζας.

Μιλά επίσης για το εποπτικό περιβάλλον και σημειώνει ότι δεν υπάρχουν πλέον στην Κύπρο περιθώρια για παρουσία νέων τραπεζών.

Ερ: Τι θα αλλάξει με τη νέα ιδιοκτησιακή δομή;

Απ.:
Η νέα ιδιοκτησιακή δομή της AstroBank σηματοδοτεί τη νέα εποχή για την τράπεζα. Θα βοηθήσει σημαντικά καθώς, έχουμε ένα μεγάλο μέτοχο του 18% που είναι η Τράπεζα Πειραιώς με διεθνή εμβέλεια και με παρουσία σε διάφορες χώρες ενώ, παράλληλα οι νέοι μέτοχοι διαθέτουν όραμα και επιπλέον την τραπεζική τεχνογνωσία, τις διεθνείς διασυνδέσεις αλλά και τους πόρους.

Με την Τράπεζα Πειραιώς έχουμε συνάψει πενταετή συμφωνία για να μας παρέχει ακριβώς αυτή τη βοήθεια γενικά σε τεχνικά θέματα και κυρίως σε θέματα συστημάτων.

Ο κύριος νέος επενδυτής, ο κ. Σεχνάουι, διαθέτει διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα ενώ, η ομάδα που τον συνοδεύει σέρνει τεράστια εμπειρία και γνώση σε τεχνικά και τραπεζικά θέματα.

Οι πλείστοι εκ των συμβούλων στο ΔΣ με βάση τη νέα δομή είναι ανεξάρτητοι με πείρα στα τραπεζικά, ειδικότερα ο ανεξάρτητος πρόεδρος Δρ. Καράμ. Έχουμε επίσης μέλη που είναι ιδιοκτήτες της AstroBank που είναι και τραπεζίτες. Αυτή η σύνθεση θα βοηθήσει την τράπεζα να αναπτυχθεί με καινοτόμους τρόπους.

Ερ: Και ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι;

Απ.:
Είναι η διαφορετική προσέγγιση προς τον πελάτη και γενικά ο διαφορετικός τρόπος σκέψης και προσέγγισης σε όλα τα ζητήματα. O κάθε πελάτης είτε μικρός είτε μεγάλος ανάλογα με το αίτημα του ή το πρόβλημα του χρειάζεται ανάλογης διαχείρισηςκαι προσέγγισης. Η καινοτομία στην προσέγγιση εξυπηρέτησης θα είναι το κύριο μας χαρακτηριστικό.

Στρατηγική στην ανάπτυξη εργασιών

Ερ: Σε ποιο μέρος της αγοράς θα στοχεύσουν οι τραπεζικές σας εργασίες ώστε να αυξήσετε και το μερίδιο από το σύνολο της πίττας;

Απ.:
Θα κρατήσουμε το ίδιο τραπεζικό μοντέλο που είχαμε και προηγουμένως με βασική διαφορά την έμφαση στην ανάπτυξη εργασιών.

Η αλλαγή πλεύσης δεν έγκειται στο πού θα στοχεύσουμε, αλλά στο γεγονός ότι η στρατηγική μας τώρα θα είναι πιο επιθετική σε ότι αφορά την ανάπτυξη εργασιών ξεφεύγοντας από την προηγουμένη στρατηγική του ομίλου Πειραιώς η οποία στόχευε στην απομόχλευση.

Μεγάλος ο όγκος των κανονισμών

Ερ: Μετά την τραπεζική κρίση εποχή, πως διαμορφώνεται το εγχώριο τραπεζικό περιβάλλον και τι μορφή εκτιμάται ότι θα λάβει στα επόμενα χρόνια;

Απ.:
Το πρώτο πράγμα που έχει αλλάξει είναι ο όγκος των κανονισμών που πρέπει να ακολουθούμε. Προηγουμένως υπήρχε ένα «πλαίσιο αρχών» και οι τράπεζες καθόριζαν τους εσωτερικούς κανονισμούς για να πετύχουν αυτές τις αρχές. Το σύστημα με βάση αυτή τη φιλοσοφία απέτυχε και οι επόπτες επέβαλαν περισσότερους και πιο αυστηρούς κανόνες.

Το μοντέλο τείνει να περιορίσει την ευελιξία σκέψης. Οι κανονισμοί γίνονται προτεραιότητα και πολλές φορές μας ξεφεύγει η πραγματική προτεραιότητα που πρέπει να είναι ο πελάτης. Την ίδια ώρα όμως οι κανονισμοί αυτοί σε βάθος χρόνου θα δημιουργήσουν ένα πιο ποιοτικό πελατολόγιο για τις τράπεζες.

Οι λειτουργοί του συστήματος καθώς και οι πελάτες γίνονται καλύτεροι. Βελτιώνοντας δηλαδή το φίλτρο του συστήματος, εκ των πραγμάτων αυτοί που θα περάσουν το φίλτρο θα είναι κατά κανόνα καλύτεροι. Αυτό ισχύει για τούς δανειακούς πελάτες, αλλά επίσης και για τους πελάτες από τον διεθνή χώρο.

Ερ: Υπάρχει χώρος να δραστηριοποιηθούν νέες τράπεζες;

Απ.:
Λόγω των αυστηρών κανονισμών εκτιμώ ότι δεν υπάρχει προσοδοφόρο έδαφος για νέες μικρές τράπεζες. Το έξοδο της συμμόρφωσης έχει πολλαπλασιαστεί. Το σύστημα φαίνεται ότι δεν ευνοεί νέες τράπεζες. Οι στατιστικές καταγράφουν ότι ο αριθμός πελατών ανά τράπεζα και ανά κατάστημα είναι μικρός. Ενδεχομένως να πρέπει το σύστημα να μαζευτεί, είτε με εξαγορές, είτε με συγχωνεύσεις, είτε και με αποχωρήσεις.

Ερ: Πιστεύετε ότι τα υφιστάμενα κεφάλαια και η ρευστότητα της τράπεζας θα διευκολύνουν επαρκώς την επέκταση του ισολογισμού της;

Απ.:
Τα υφιστάμενα κεφάλαια της τράπεζας είναι αυξημένα κατά €40 εκ. σε σχέση με πέρσι λόγω της ενίσχυσης του κεφαλαίου από τους νέους επενδυτές. Ταυτόχρονα η ρευστότητα μας είναι από τις πιο ισχυρές στην αγορά.Ο συνδυασμός αυτός μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε νέα δάνεια. Το σύνολο του κεφαλαίου σήμερα ανέρχεται στα €103 εκ.

Ερ: Το γεγονός ότι οι νέοι ιδιοκτήτες κατάγονται από το Λίβανο εκτιμάται ότι μπορούν να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών στον τραπεζικό τομέα;

Απ.:
Οι επαφές και το δίκτυο επαφών, τόσο των υφιστάμενων μετόχων, όσο και της Τράπεζας Πειραιώς είναι σημαντικές. Επιπρόσθετα η εμβέλεια των νέων επενδυτών είναι διεθνής και επομένως αναμένουμε να έχουμε πελάτες εκτός της εγχώριας αγοράς. Το νέο ΔΣ θα καθορίσει συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο η επέκταση του πελατολογίου να γίνεται μέσα σε καθορισμένα όρια.

Ερ: Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια αλλαγής των διαδικασιών για καλύτερη προσβασιμότητα σε ότι αφορά τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά;

Απ.:
Οι κανονισμοί που έχει θέσει η ΚΤ σε ότι αφορά τη ρευστότητα, είναι πολύ πιο αυστηροί σε σύγκριση με άλλες χώρες. Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία σε σχέση με το ύψος της ρευστότητας που πρέπει να διατηρεί μία τράπεζα σε αποθέματα για να μπορεί να ικανοποιήσει το ρίσκο ρευστότητας είναι γενικά χαλαρή.

Το επιτόκιο συνδέεται με το ρίσκο

Ερ: Υπάρχουν περιθώρια για πιο ελκυστικά δανειστικά επιτόκια;

Απ.:
Η τάση των δανειακών επιτοκίων είναι καθοδική, αλλά το ίδιο ισχύει και για τα καταθετικά. Τα επιτόκια καθορίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς. Εκτιμώ ότι λόγω του ανταγωνισμού έχουμε ξεπεράσει το τι είναι αποδεχτό σε σχέση με τον κίνδυνο που υπάρχει στη χώρα και στις επιχειρήσεις τις οποίες δανείζουμε. Το επιτόκιο συνδέεται και με το ρίσκο το οποίο αναλαμβάνεις.

Ερ: Η τράπεζα σας προτίθεται να επωφεληθεί κάποιων ευκαιριών που υπάρχουν για να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιο της, όπως για παράδειγμα η κατάθεση πρότασης ενδιαφέροντος για εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Κύπρου;

Απ.:
Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το ερώτημα σας για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Κύπρου. Αυτό που θα ήθελα να πω γενικά είναι ότι οι υφιστάμενοι επενδυτές και το ΔΣ της τράπεζας έχουν ταυτόσημες απόψεις σε ότι αφορά θέματα συγχωνεύσεων ή συνεργασιών.

Η στρατηγική πάνω σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι έχουμε ανοικτά μάτια και αν προκύψει ευκαιρία, υπάρχουν τα κεφάλαια και η διάθεση για να αξιοποιηθεί. Ο κ. Σεχνάουι απέδειξε ότι έχει την ικανότητα να εντοπίζει τις ευκαιρίες και να τις αξιοποιεί.

Ερ: Ποια είναι η άποψη σας για την ανταλλαγή γης αντί χρέους, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης δανείων; Ελλοχεύει ο κίνδυνος οι τράπεζες να καταστούν μεγάλα «κτηματομεσιτικά γραφεία;»

Απ.:
Δυστυχώς αυτή η πρακτική αποτελεί μέρος της εξίσωσης για τη λύση των υψηλών ποσοστών των NPLs.

Στις περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης αδυνατεί να πληρώσει και η μόνη πηγή αποπληρωμής είναι η πώληση του ακινήτου οι τράπεζες αναγκάζονται να συμφωνήσουν με τον πελάτη να ξοφλήσουν το δάνειο έναντι ανταλλαγής. Δεν πιστεύω ότι η επιδίωξη των τραπεζών είναι το κέρδος.

Μιλώντας για την τράπεζα μας η επιδίωξη είναι η μείωση της ζημιάς.

Ερ: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι δικές σας αναδιαρθρώσεις, ποιο είναι το ποσοστό των ΝPLs κι αν έχετε και ‘σεις μεγάλους χρεώστες.

Απ.:
Οι μεγάλοι μας χρεώστες σε σχέση με τις μεγάλες τράπεζες έχουν μικρά υπόλοιπα. Ο πιο μεγάλος μας προβληματικός χρεώστης οφείλει περίπου €30εκ. Σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάποιο μεγάλοι χρεώστες οφείλουν πέραν των €300 εκ. Το ποσοστό των χορηγήσεων με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών στο τέλος του 2016 ήταν γύρω στο 36%.

Ερ: Υπάρχουν περιθώρια αύξησης των θέσεων εργασίας ή ενδέχεται να εκπονήσετε σχέδιο εθελούσιας εξόδου;

Απ.:
Άμεση πρόθεση μας είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των λειτουργών ανάπτυξης των εργασιών. Ταυτόχρονα υπάρχουν σχεδιασμοί για αύξηση της αποδοτικότητας του εργατικού δυναμικού.

Του Λεύκου Χρίστου