You are here

Προς θέσπιση Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο

27/10/2021 18:35

Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κέντρου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, άρχισε σήμερα την εξέταση των δύο νομοσχεδίων για την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Παρουσιάζοντας ενώπιον της Επιτροπής τα νομοσχέδια η υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Στέφη Δράκου δήλωσε ότι τα δύο νομοσχέδια τα οποία συζητούνται από το 2016 αποτελούν προϊόν ευρείας διαβούλευσης και αναμένεται ότι θα συμβάλουν τοιουτοτρόπως στην πορεία της Κύπρου προς την μακροπρόθεσμη οικονομική της ανάπτυξη.

Η κ. Δράκου είπε ότι το Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο, θα έχει δικαιοδοσία να ακούει και να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί πάσης εμπορικής διαφοράς και πάσης ναυτικής υπόθεσης, προσθέτοντας, πως η θέσπισης τους είναι αναγκαία προς τον σκοπό της γρήγορης εκδίκασης των διαφορών αυτών.

Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία του Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου καταρτίστηκε στα πλαίσια του βρετανικού δικαίου. Όσο αφορά τον τρόπο λειτουργίας του ανέφερε ότι θα απαρτίζεται από δύο τμήματα, πρώτο το Τμήμα Εμπορικών Διαφορών, στη δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτουν οι εμπορικές διαφορές και δεύτερο το Τμήμα Ναυτικών Υποθέσεων, στη δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτουν οι ναυτικές υποθέσεις, ενώ πρόσθεσε ότι θα συγκροτείται από πέντε δικαστές, που θα διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Ανάφερε ακόμα ότι το Εμπορικό Δικαστήριο θα εκδικάζει υποθέσεις σοβαρών οικονομικών διαφορών από €2 εκατ. και πάνω, ενώ το ναυτοδικείο θα ασχολείται με όλες τις υποθέσεις που σήμερα βρίσκονται στη δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων.

Βουλευτές ανέφεραν την πιθανότητα τα δικαστήρια να λειτουργούν στην αγγλική γλώσσα εκτός από την Ελληνική και την Τουρκική που είναι οι επίσημες γλώσσες του κράτους, καθώς οι πλείστες περιπτώσεις που θα εκδικάζονται θα αφορούν διαφορές με πρόσωπα από το εξωτερικό.

Η κ. Δράκου δήλωσε ότι σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του συντάγματος, καθώς οι επίσημες γλώσσες είναι η Ελληνική και η Τουρκική.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δήλωσε ότι η τακτική που ακολουθηται στα δικαστήρια είναι σε περίπτωση που εκδικάζεται υπόθεση με αλλοδαπούς να γίνεται στα ελληνικά και να υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση για τους εκδικαζόμενους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι φορείς που επηρεάζονται όπως το Ανώτατο Δικαστήριο, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο οικονομικός κόσμος και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι τάχθηκαν υπέρ της ίδρυσης των δικαστηρίων ενώπιον της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο για την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου περιλαμβάνεται στο πακέτο νομοσχέδιων της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, η οποία είναι και προ απαιτούμενο του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Ικανοποίηση Υπ. Δικαιοσύνης για έναρξη συζήτησης

Στο μεταξύ σε ανακοίνωση η υπουργός χαιρετίζει τις εποικοδομητικές τοποθετήσεις, τόσο των βουλευτών όσο και των εμπλεκόμενων φορέων, που  στη μεγάλη πλειοψηφία τους τάχθηκαν υπέρ της ίδρυσης  του Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου. Αναφέρεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης η κ. Δράκου τόνισε ότι είναι ανοιχτή σε οποιεσδήποτε εισηγήσεις και έτοιμη να ακούσει, να συζητήσει και να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ίδρυση  του Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την Κύπρο, αφού θα συμβάλει στην εξειδίκευση, που θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας απονομής της δικαιοσύνης και ταυτόχρονα στην ταχεία εκδίκαση των εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων.

Σημαντικοί στόχοι που όταν επιτευχθούν θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας ως κέντρου παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και  προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Χρίστος Κληρίδης: Δικαιοσύνη που καθυστερεί δεν είναι δικαιοσύνη

Ο πρόεδρος  του Δικηγορικού Συλλόγου Χρίστος Κληρίδης εξέφρασε την ελπίδα τα τρία νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης να τεθούν επιτέλους ενώπιον της Ολομέλειας για ψηφοφορία αφού όπως είπε  δικαιοσύνη που καθυστερεί δεν είναι δικαιοσύνη.

Πρόσθεσε ότι ειδικά το Εμπορικό Δικαστήριο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, ωστόσο ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έθεσε κάποιες προϋποθέσεις όπως το θέμα της γλώσσας. Το Εμπορικό Δικαστήριο ανέφερε θα πετύχει εφόσον η αγγλική γλώσσα προσφέρεται ως επιλογή σε διαδίκους.

Πρόσθεσε ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και αν χρειαστεί να προσαρμοστεί και το Σύνταγμα στις συνθήκες του 21ου αιώνα. Ανέφερε ακόμα ότι το Ναυτοδικείο είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό δικαστήριο και ότι με τη θέσπισή του η Κύπρος θα καταστεί κέντρο επίλυσης ναυτιλιακών διαφορών.

Πριν τα Χριστούγεννα στην Ολομέλεια τα νομοσχέδια

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα που αν και εφόσον οδηγηθεί προς ψήφιση θα αποτελέσει ένα βασικό στοιχείο αναφοράς στη μεταρρύθμιση της δικαστηριακής εξουσίας στην Κύπρο.  

Πρόσθεσε ότι ζήτησαν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να στείλουν την επόμενη εβδομάδα απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσαν οι Βουλευτές και ότι προγραμματίζει να ξεκινήσει την κατ’ άρθρο συζήτηση σε δύο εβδομάδες, ώστε πριν από τα Χριστούγεννα να οδηγηθεί το νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής για ψήφιση.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι στην Επιτροπή έθεσαν συγκεκριμένα ερωτήματα και προβληματισμούς προς το Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά και προς το Ανώτατο Δικαστήριο και θα αναμένουν τις απαντήσεις για να μπορέσουν να τοποθετηθούν.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου  είπε ότι στην κατ΄ άρθρο συζήτηση θα δουν ζητήματα που αφορούν την καθ’ ύλην αρμοδιότητα αυτών των δικαστηρίων, δηλαδή αν θα αυξήσουν ή θα περιορίσουν τις αρμοδιότητες τους, θέματα ιδιωτικού και διεθνούς δικαίου που προκύπτουν και άλλες διατάξεις που επιβάλλονται ώστε να προσαρμοστεί στο δικαιικό σύστημα της Κύπρου. 

Της Ελένης Χαραλάμπους